Planer og publikasjoner

På denne siden legges ut informasjon om gjeldende planer, planer under arbeid - og historiske dokumenter

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:19.06.2013)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen er ved siden av verneforskriften det viktigste styringsdokumentet for forvaltningsmyndigheten. Planen skal utdype og presisere verneforskriften og gi spesifikke regler for bruk og vern.

(Publisert:15.11.2013 Sist endret:20.11.2017)

Fagrapporter

Eksempelbilde

I verneplanarbeidet har det blitt utredet ulike fagtema. I tillegg til rapportene er det en del fagdata og informasjon tilgjengelig på karttjenesten "Naturbase". Kart Kvænangsbotn LVO se her (eksterne lenke) Kart over Navitdalen LVO se her (ekstern lenke)

(Publisert:15.11.2013 Sist endret:07.11.2017)