Planer og publikasjoner

På denne siden legges ut informasjon om gjeldende planer, planer under arbeid - og historiske dokumenter

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:19.06.2013)

UTKAST til Informasjonsplakater og brosjyre

Verneområdestyret for Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområde har utarbeidet utkast til informasjonsplakater og informasjonsbrosjyre. Styret ønsker innspill og merknader særlig til teksten og innholdet. Både plakater og brosjyre er foreløpige. Det er ikke gjort endelig valg av bilder og det vil bli jobbet mer med kartframstilling. Frist for innspill er 15.mai 2014. Plakater og brosjyre ...

(Publisert:14.04.2014)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen er ved siden av verneforskriften det viktigste styringsdokumentet for forvaltningsmyndigheten. Planen skal utdype og presisere verneforskriften og gi spesifikke regler for bruk og vern.

(Publisert:15.11.2013)

Fagrapporter

Eksempelbilde

I verneplanarbeidet har det blitt utredet ulike fagtema. I tillegg til rapportene er det en del fagdata og informasjon tilgjengelig på karttjenesten "Naturbase". Kart Kvænangsbotn LVO se her (eksterne lenke) Kart over Navitdalen LVO se her (ekstern lenke)

(Publisert:15.11.2013)