Styret

Verneområdestyret er forvaltningsmyndigheten for

Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži ja Gearbbet suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala og

Navitdalen landskapsvernområde/Návetvuomi suodjemeahcci/Navetanvuoman suojeluala.

Styret er delegert myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62. Miljødirektoratet har fastsatt vedtekter for styret.

Vedtekter gjeldende fra 10.09.2015 (trykk for å laste ned)

Styret er formelt oppnevnt av Miljødirektoratet (delegert fra Klima- og miljødepartementet) har representanter fra Kvænangen kommune (2 repr.), Sametinget (2 repr.) og Troms Fylkeskommune (1 repr.). Sammensetningen er fastsatt etter avtale mellom Sametinget og Staten (konsultasjon). De faste medlemmene i styret har personlig vara.

Representantene foreslås av sine respektive institusjoner. Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for hhv Kommunestyret, Fylkestinget og Sametinget.

MØTEPLAN / AKTIVITETSPLAN

Møteplan for styret er ikke fastsatt for 2016

 

KONTAKTINFORMASJON

Styret er oppnevnt av miljødirektoratet i brev av 08.02.2016.

Funksjonstid for representanter er hhv 2017 (Sametinget) og 2019 (kommune og fylkeskommune) 

Faste representanter uthevet skrift. Personlig vara i kursiv skrift.

For Sametinget

Inger Jørstad tlf 476 03057              e-post: incejo@live.no          

Nils Ante Nilsen Gaup tlf 402 02004              e-post: nalli888@hotmail.com

Ole Mathis Eira tlf 481 72631              e-post: x.m.eira@hotmail.com

Marit Kristine Hætta Sara tlf 404 99439              e-post: mkrmathi@online.no

 

For Kvænangen kommune

Vera Marie Eilertsen-Wassnes tlf 932 85996              e-post: veramw@hotmail.com

Aud Tove Tømmerbukt tlf 951 62334              e-post: audtove@kraftlaget.no

Tryggve Enoksen tlf 997 60139              e-post: tryggve@lokvik.com

Ronald Jenssen tlf 454 28022              e-post: s-rjenss@online.no

 

For Troms Fylkeskommune

John R. Karlsen tlf 952 05542              e-post: john.karlsen@tromsfylke.no

Hanne Linaker tlf 901 00091              e-post: hanne.linaker@tromsfylke.no

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:13.03.2017)