Hengebro over Kvænangselva - 2020

Eksempel på hengebru fra Nordland. Noe liknende som dette kan kanskje bli bygget i Kvænangsbotn hvis alt går som vi tenker. Bilde: Flicr - Statskog.

Verneområdestyret har mål å få bygget en hengebro på samme sted som vadestedet ved Dalstuene er. Brua vil bli om lag 40-50 meter lang.

(Publisert:26.03.2020 Sist endret:07.07.2020)

Rundvannet. Rasteplass og universell adkomst.

Oversikt over eksisterende rasteplass ved Rundvannet i Kvænangsbotn LVO

Universell tilrettelegging ved Rundvannet 2020.

(Publisert:15.05.2018 Sist endret:26.03.2020)

Kartlegging kulturminner 2019

En viktig del av formålet med verneområdene dreier seg om å ta vare på kulturminner. Under forarbeidene for vernet ble det gjennomført en enkel kartlegging av kulturminner i Navitdalen og Kvænangsbotn. Denne avdekket enkelte funn slik det fremgår av kartet under. Det er imidlertid store områder som ikke er kartlagt hvor sannsynligheten er stor for at det finnes mange flere kulturminner.

(Publisert:25.03.2019 Sist endret:26.03.2020)

Restaurering av kjørespor Kvænangsbotn

Verneområdesstyret har finansiert deler av et prosjekt som har til formål å gjøre forsterknings- og eller restaureringstiltak på kjørespor. Det ble utarbeidet en plan for arbeidet i 2015-2016. Fra 2017 har reinbeitedistrikt 33 - Spalca gjennomført tiltak i henhold til planen. 

(Publisert:17.11.2017 Sist endret:26.03.2020)

Innfallsport Sørstraumen

Info-portalen ved Kvænangshagen verdde. Sørstraumen. Oppført sept 2018.

Prosjekt innfallsport Sørstraumen Prosjektet med planlegging og realisering av innfallsport ved Sørstraumen har pågått siden 2013. Fram til 2017 har det vært gjennomført som to adskilte prosjekter. Prosess med realisering av utanlegget har vært ledet av Verneområdestyret. All finansiering har vært over verneområdestyrets budsjetter. Prosjektet med realisering av informasjonsrommet (liten...

(Publisert:05.04.2017 Sist endret:26.03.2020)
Vis nyhetsarkiv