Hengebro over Kvænangselva - 2020

Eksempel på hengebru fra Nordland. Noe liknende som dette kan kanskje bli bygget i Kvænangsbotn hvis alt går som vi tenker. Bilde: Flicr - Statskog.
Eksempel på hengebru fra Nordland. Noe liknende som dette kan kanskje bli bygget i Kvænangsbotn hvis alt går som vi tenker. Bilde: Flicr - Statskog.

Verneområdestyret har mål å få bygget en hengebro på samme sted som vadestedet ved Dalstuene er. Brua vil bli om lag 40-50 meter lang.

Det tas noen forbehold om at prosjektet kan gjennomføres. For eksempel nødvendige godkjenninger fra grunneier, kommune og andre myndigheter.

DOKUMENTER

(Publisert:26.03.2020 Sist endret:07.07.2020)