Innfallsport Sørstraumen

Info-portalen ved Kvænangshagen verdde. Sørstraumen. Oppført sept 2018.
Info-portalen ved Kvænangshagen verdde. Sørstraumen. Oppført sept 2018.

Prosjekt innfallsport Sørstraumen

Prosjektet med planlegging og realisering av innfallsport ved Sørstraumen har pågått siden 2013. Fram til 2017 har det vært gjennomført som to adskilte prosjekter. Prosess med realisering av utanlegget har vært ledet av Verneområdestyret. All finansiering har vært over verneområdestyrets budsjetter.

Prosjektet med realisering av informasjonsrommet (liten utstilling) var først et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Næringshagen og verneområdestyret. Det er Kvænangshagen verdde som har ledet prosjektet. Planprosjektet og oppstart på realisering har vært finansiert av samarbeidspartnerne og også Statskog / Troms Fylkeskommune.

Fra 2017 gjennomføres siste del av planlegging, prosjektering og gjennomføringen som ett samlet prosjekt ledet av verneområdestyret.

Videreutvikling av anlegget 2020 -

Prosjekt innfallsport - uteanlegget 2013 - 2017

 

Prosjekt informasjonsrommet 2016 - 2017

 

Prosjekt innfallsport fra 2017

Prosjektet har til formål å realisere de planene som allerede er lagt. Det omfatter prosjektering og bygging.

(Publisert:05.04.2017 Sist endret:26.03.2020)