Restaurering av kjørespor Kvænangsbotn

Verneområdesstyret har finansiert deler av et prosjekt som har til formål å gjøre forsterknings- og eller restaureringstiltak på kjørespor. Det ble utarbeidet en plan for arbeidet i 2015-2016. Fra 2017 har reinbeitedistrikt 33 - Spalca gjennomført tiltak i henhold til planen. 

Tiltak 2016-2017

 

 

Tiltak 2018

(Publisert:17.11.2017 Sist endret:26.03.2020)