Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Lunsjmøte 25.01 om sommerfugler i Langsua

Illustrasjonsfoto - lunsjmøte 25.01.18

Interessert i sommerfugler? Interessert i hva som finnes i Langsua? Noe å lære for noen og enhver! Stikk innom på vårt lunsjmøte 25. januar, kl. 10.30, møterom Langsua, kommunehuset Segalstad bru. Reidar Voith presenterer sine undersøkelser fra søk etter sjeldene sommerfugler sommeren  2017 ...

(Publisert:11.01.2018)

Distriktsøvelse - Oppland røde kors

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Oppland røde kors gjennomfører en distriktsøvelse i Langsua i perioden 8.feb. til 11. feb. Basen blir på DNT-s betjente hytte på Liomseter, Dokkfaret landskapsvernområde. Aktiviteten foregår noe i Langsua nasjonalpark og for øvrig i Espedalen landskapsvernområde. Dekningsgraden for nødnettet skal ...

(Publisert:09.01.2018)

Velkommen til kveldsdykk i Langsuas naturskatter

Storeskag med deler av Skaget.

8. feb., kl. 1900 Sted: Gausdal bibliotek, Segalstad bru (Gausdal videregående). Vi har hyret eksperter til å presentere noen av Langsuas interessante planter og fugler. Stikkord: Myrhauk, dobbeltbekkasin, huldrestarr, finnmarksstarr og skjeggklokke. Mer info kommer her..........

(Publisert:03.01.2018)

Besøksstrategien er vedtatt

Langsua nasjonalparkstyre har vedtatt besøksstrategien for verneområdene i Langsua. Det er foretatt en begrenset høringsrunde. Denne runden gav en rekke gode innspill til konkrete tiltak og samarbeidsformer framover. Disse forslagene vil styret ta seg i den årlige planleggingen av tiltak. ...

(Publisert:28.12.2017)

God jul til alle!

(Publisert:22.12.2017)
Vis nyhetsarkiv