Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Forvaltningsplanutkast på høring

Ferdigstilling av toalettet.

Langsua nasjonalparkstyre har lagt ut utkast til forvaltningsplan for verneområdene til offentlig høring. Se høringsbrevet her. Høringsfristen er 15. oktober. Det ble tirsdag gjennomført åpent møte i Skåbu. I dag er det åpnet møte på Fagernes, kommunehuset, festsalen, kl. 1900. Tilsvarende møte ...

(Publisert:22.08.2019)

Åpning startpunkt Holsbru i Gausdal

Åpning startpunkt Holsbru

Fylkesmann Knut Storberget åpnet startpunktet 18. juli Styreleder i Olav Olstad i Langsua nasjonalparkstyre orinterte om behovet og bakgrunnen for tiltaket. Tiltaket omfatter en opprusting av hele Holsbruområdet med korttids- og langtidsparkering, kanter og grøntarealer, informasjonsplattform, nye ...

(Publisert:15.07.2019 Sist endret:22.08.2019)

Temakveld i Gausdal 20.juni - Gammel bergkunst

En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru)

Ta en titt på på dette spennende programmet. Og hør blant om funnet av bergkunsten fra Espedalen som er spesielt i nasjonal sammenheng. Velkommen til temakveld Gausdal folkebibliotek. Gratis inngang. Foto: Finn Audun Grøndahl. 

(Publisert:12.06.2019 Sist endret:14.06.2019)

Ny skilting til Langsua nasjonalpark

Statens vegvesen vil gjennomføre følgende skilting til Langsua nasjonalpark fra Valdressida. - I krysset Fv. 204/avkjøring til Svarthamar (Etnedal kommune) - Krysset Fv. 204/Synnfjellvegen ved Oppsjøen (Nordre Land kommune) - Krysset Fv. 287/kommunal – privat veg til Storeskag (Øystre Slidre ...

(Publisert:21.05.2019)

Åpning nytt forvaltningsknutepunkt i Segalstad bru

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Åpningen finner sted 7. juni ved at Fjerdrum skole i Segalstad bru har aktiviteter og oppgaver der om fugler og dyr.  Knutepunktet omfatter Langsua nasjonalparkstyre, Gausdal fjellstyre, Randsfjordmuseet as og Statens naturoppsyn. Her er det satt opp et stort kart over hele Langsua, skjerm ...

(Publisert:14.05.2019 Sist endret:21.05.2019)

Åpning startpunkt Holsbru i Gausdal

Informasjonsplattformen - statust okt. 2018 - ferdigstilles vår 2019.

Åpning av startpunktet på Holsbru finner sted 18. juli. Den viktigste innfallsporten til Langsua er da ferdig rustet opp med flere typer tiltak i løpet av fjoråret og i år. Mer informasjon om åpningen kommer. Kontakt: Morten Liebe, fmopmli@fylkesmannen.no, 41677672. 

(Publisert:02.05.2019)
Vis nyhetsarkiv