Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Nasjonalparkstyrets møte 12.12.16.

Forvaltningsplan og besøksstrategi for Langsua i fokus, samt søknad om prosjektmidler 2017.

(Publisert:12.01.2017)

Referat fra styremøtet 3-16 den 27. juni

Protokoll med samlet saksframstilling fra årets tredje styremøte finner du her .

(Publisert:06.07.2016)

Ljåslåttkurs i Dokkfaret LVO

Bli med på kurs i ljåslått på Ånstadsetra i Dokkfaret landskapsvernområde! Fjorårets kurs med 'Lie-Mats' Rosengren var en stor suksess. Samtidig skjøtter vi slåtteenga på den gamle veiløse Ånstadsetra. Påmelding til Kittilbu Utmarksmuseum så snart som mulig:  http://www.randsfjordmuseene ...

(Publisert:30.06.2016 Sist endret:06.07.2016)

Rapport fra brukerundersøkelsen 2015

I vinter ble rapporten fra brukerundersøkelsen 2015 ferdig. Den skal i tida framover være et grunnlag for utarbeiding av en besøksstrategi for verneområdene i Langsua. Det er tidligere nasjonalparkforvalter Marit Vorkinn som har ledet arbeidet med undersøkelsen og forfattet rapporten. Rapporten har ...

(Publisert:02.05.2016 Sist endret:06.07.2016)

Morten Liebe ny forvalter i Langsua

Ny nasjonalparkforvalter Morten Liebe (midten), mellom styreleder Olav Olstad (venstre) og nasjonalparkforvalter Ulf Ullring (høyre).

Da er det igjen to nasjonalparkforvaltere i Langsua, etter at Morten Liebe begynte som ny forvalter 2. mai.

(Publisert:02.05.2016)

Referat fra konstituerende styremøte for nytt nasjonalparkstyre 2. mars 2016

Møtet ble avholdt på Spåtind Hotell i Nordre Land. Referat fra møtet finner du her .

(Publisert:08.03.2016 Sist endret:02.05.2016)
Vis nyhetsarkiv