Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Temakveld om fedriftene i tidligere tider

Temakveld  torsdag 30. nov. , Kl. 1900 – Tidligere tiders omfattende fedrifter gjennom Langsua til Kristiania og andre byer på   Østlandet. Sted: Biblioteket (ved Gausdal videregående) i Segalstad Bru. Ole Kr. Ødegård (Heidal) kåserer basert på eget innsamlet materiale. Presenter ...

(Publisert:30.10.2017 Sist endret:10.11.2017)

Besøksstrategi for verneområdene i Langsua - begrenset høring

Et utkast til  besøksstrategi for verneområdene i Langsua er i dag sendt på begrenset høring til Oppland fylkeskommune, kommuner, Statskog, fjellstyrer, sameier, allmenninger, Forum for natur og friluftsliv, DNT og destinasjonsselskapene. Høringsfristen er  17. nov. Sakens dokumenter ...

(Publisert:25.10.2017)

Langsua nasjonalparkstyre - nye vedtak

Arbeidsutvalget hadde møte 11. okt., og gav: - Tillatelse til Norges geologiske undersøkelser om lavtflyging for kartlegging av divers geologi. - Tillatelse til DNT for å teste skiløype nordover fra Vestfjellhytta for kommende vinter. - Tillatelse til Dokk beitelag for endring av gjerde ved ...

Morten Liebe (Publisert:17.10.2017 Sist endret:20.10.2017)

Tilskudd til Langsua nasjonalparkstyre

Toalettanlegget åpnet 260617

Miljødirektoratet har bevilget kr. 222000,- i tilskudd for å sluttføre pågående tilretteleggingstiltak i 2017. Midlene blir brukt til å sluttføre toalettanleggene på Storeskag i Øystre Slidre og det samme på Veslefjell ved Jotunheimvegen i Nord-Fron.

Morten Liebe (Publisert:17.10.2017 Sist endret:20.10.2017)

Verneskilt satt opp

Verneskilt nasjonalpark

Farter du rundt i Langsua vil du se at det er kommer opp verneskilt ved inngangen til et reservat, nasjonalpark eller landskapsvernområde i sommer. 

(Publisert:09.10.2017 Sist endret:20.10.2017)
Vis nyhetsarkiv