Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

"Ormtjønnkampen - nasjonalpark i 50 år" - Bli med på tur og lær.

Ormtjønnkampen

Vi inviterer til augustturer (siste helga) til Ormtjønnkampen, opp på fjelltoppen, inn i gammel naturskog og til et flott kulturlandskap.Det er nemlig 50 år siden daværende Ormtjernkampen nasjonalpark ble opprettet. Hensikten med nasjonalparken var å bevare den gamle naturskogen med urskogspreg ...

(Publisert:10.08.2018)

Organisert ferdsel i nasjonalparken

Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse. De som planlegger slike turer må ta kontakt med nasjonalparkforvalter i forkant for vurdering av saken.  Nærmere retningslinjer om organisert ferdsel kommer i utkastet til forvaltnignsplan for Langsua ...

(Publisert:13.07.2018)

Oppgradering innfallsport Holsbru starter

Langsua nasjonalparkstyre starter nå den fysiske oppgraderingen av innfallsporten på Holsbru ved Fv. 204. Holsbru ligger rett utenfor Langsua nasjonalpark og Dokkfaret landskapsvernområde. Årets tiltak omfatter oppstramming av innkjøringen, forbedret korttidsparkering foran kafeen, drenering av ...

(Publisert:13.07.2018)

Nytt offentlig skilt til Langsua nasjonalpark

Nytt skilt til Langsua nasjonalpark i Øvre Svatsum, Gausdal.

I Øvre Svatsum i Gausdal kommune ved fv 255 er det offentlige skiltet til nasjonalparken nylig kommet opp. Opplegget er et samarbeid mellom Statens Vegevesen på Lillehammer og Langsua nasjonalparkstyre i samråd med Gausdal fjellstyre. Det er under planlegging mer skilting til nasjonalparken. På ...

(Publisert:27.06.2018)

Innfallsport Storeskag i Øystre Slidre åpnet

Åpning av toalettanlegget 25.06.18.

Langsua nasjonalparkstyre ved styreleder Olav Olstad klippet snora på det nye toalettet på innfallsporten Storeskag i Øystre Slidre 25.06. Herlighetene ligger åpne for en tur til Langsuas høyeste topp Skaget. Den nye stien opp der blir flittig brukt. Du kan også ta en rast ved bordene på plassen ...

(Publisert:27.06.2018)

Fylkesvei 204 - Vestfjellveien er åpen

Det er nå muligheter for å komme seg til fjells i den søndre delen av Langsua. Veien mellom Gausdal og Valdres er nylig åpnet. Solen skinner og fisken biter blir det sagt. 

(Publisert:30.05.2018)
Vis nyhetsarkiv