Styredokument og vedtak

Skaget om høsten
Skaget om høsten, Foto: Reidar Gran

Protokollene for nasjonalparkstyret og arbeidsutvalet er de offisielle møtebøkene for disse organene. Sekretariatet (nasjonalparkforvalterne) utarbeider en saksinnstilling med forslag til vedtak, mens nasjonalparkstyret/arbeidsutvalget er politisk vedtaksmyndighet.

Styret har delegert vedtak i saker av kurant karakter til nasjonalparkforvalterne. Disse sakene blir bare referert på styremøtene under navnet "Delegerte saker". Slike delegerte saker kan leses i sin helhet i Miljøvedtaksregisteret.


Søknader til styret er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengelig gjennom søk i  Offentleg elektronisk postjournal (OEP).

(Publisert:19.03.2015 Sist endret:08.03.2016)

Protokoller 2016

          

(Publisert:13.01.2016 Sist endret:06.07.2016)

Protokoller 2015

               

(Publisert:19.03.2015 Sist endret:13.01.2016)