Styredokument og vedtak

Skaget om høsten
Skaget om høsten, Foto: Reidar Gran

Protokollene for nasjonalparkstyret og arbeidsutvalet er de offisielle møtebøkene for disse organene. Sekretariatet (nasjonalparkforvalterne) utarbeider en saksinnstilling med forslag til vedtak, mens nasjonalparkstyret/arbeidsutvalget er politisk vedtaksmyndighet.

Styret har delegert vedtak i saker av kurant karakter til nasjonalparkforvalterne. Disse sakene blir bare referert på styremøtene under navnet "Delegerte saker". Slike delegerte saker kan leses i sin helhet i Miljøvedtaksregisteret.


Søknader til styret er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengelig gjennom søk i  Offentleg elektronisk postjournal (OEP).

(Publisert:19.03.2015 Sist endret:03.11.2017)

Protokoller 2016, 2017 og 2018

2016 Arbeidsutvalget 5. januar Protokoll med saksinnstilling Styret 2. mars   Protokoll med saksinnstilling Styret 25. april Protokoll med saksinnstilling Styret 27. juni  Protokoll med saksinnstilling   2017 Styret                13. mars Protokoll samlet framstilling Arbeidsutvalget  5. mai Protokoll samlet framstilling Styret  15. mai Protokoll samlet framstilling Styret  26. juni  ...

(Publisert:13.01.2016 Sist endret:04.01.2019)

Protokoller 2015

               

(Publisert:19.03.2015 Sist endret:13.01.2016)