Nyheter

1 mill. til tiltak i Langsua 2018

Miljødirektortatet har bevilget 1. million til tiltak i verneområdene i Langsua i år. Nasjonalparkstyret fordelte midlene slik i møtet 12.03.:  Prosjekt Holsbru - etappe 1 - opprusting av innfallsporten 705000 Tilrettelegging innfallsportene Veslefjell og Storeskag sluttføres 100000 Drift av to de toalettanleggene på Veslefjell og Storeskag      40000 Engelsk utgave av ...

(Publisert:14.03.2018)

Langsua nasjonalparkstyre - møte 12.03.18

Styresakene finner du her. 

(Publisert:08.03.2018 Sist endret:09.03.2018)

Næringslokale ved Holsbru til leie i sentral innfallsport til verneområdene i Langsua

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Tidligere bomstasjon og kafè ved Holsbru er ledig fra 1. juni 2018. Nærmere informasjon om utleieforholdet finner du her: http://www.gausdal-fjellstyre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=912:vil-du-jobbe-i-gausdal-vestfjell&catid=6&Itemid=126 Blar du to steg nedover i nyhetslista ser du hva Langsua nasjonalparkstyre planlegger å gjøre med uteområdet rett ved ...

(Publisert:25.02.2018)

Skjøtselsbeiting i Langsua

Langsua nasjonalparkstyre skal i år videreføre arbeidet med skjøtselsbeite sammen med noen brukere. Hensikten med tiltakene er bevare det biologiske manfoldet som er avhengig av dyrs beite og tråkk. Dette gjelder bla. mange planter og fugler. Det er plan for å øke aktivteten i forhold til fjoråret. Miljødirektoratet har nylig ytet midler til tiltakene. 

(Publisert:22.02.2018)

Etablering av informasjons- og startpunkt på Holsbru i Gausdal

Utsnitt av plassen ved Holsbru sommer 2017

Langsua nasjonalparkstyre vil i 2018 starte etablering av informasjons- og startpunkt på Holsbru i Gausdal. Arbeidet gjøres sammen med flere andre aktører. Stikkord for opprustingen er korttids- og langtidsparkering, informasjon om nasjonlaparken mv., elementer som signaliserer merkevare nasjonalpark, nye turmuligheter, renovasjonsordning, landskapsforbedring og skilting til nasjonalparken. ...

(Publisert:22.02.2018)
Vis nyhetsarkiv