Nyheter

Langsua nasjonalparkstyre møter Miljødirektoratet

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Langsua nasjonalparkstyre møter Miljødirektoratet 16. november. Temaene for møtet er: * Høringsutkast forvaltningsplan Langsua - justeringer av dokumentet. * Prosjekt "Park track" - mobilbasert registrering av motorferdsel i utmark - status og    videreføring av prosjektet herunder uttesting vinter 2019. * Prosjekt Holsbru 2019 - videreføring - planlegging av informasjonstiltak.

(Publisert:06.11.2018)

Ny artikkel om skjeggklokka

Geir Høitomt har skrevet en meget fyldig artikkel om skjeggklokka i Norsk botanisk tidsskrift nr. 2/2018. Denne arten vuderes i gjeldende rødliste som nær truet (NT) på grunn av en svært begrenset utbredelse, og pågående nedgang knyttet til naturtyper i tilbakegang. Skjeggklokka har et lite og kompakt utbredelsesområde sentralt i Oppland fylke, rundt Synnfjellet og i Gausdal vestfjell. ...

(Publisert:31.10.2018)

Doktorgrad om kvartærgeologien - landformer fra istida

Arturs Putnin (fra Lativa) har nylig avlagt sin doktorgrad på univeristet på Ås, NMBU om landformer fra istida i Gausdal Vestfjell. Vi vil etter hvet hente kunnskap fra dette arbeidet og få dette presentert her og i andre sammenhenger. Langsua rommer nemlig en spennende istidshistorie.

(Publisert:31.10.2018)

Flere tusen år gamle steinaldermalerier ble funnet i 2009 på en bergvegg ved Espedalsvannet

Se hele saken under: https://www.nrk.no/ho/sensasjonell-oppdagelse-holdt-hemmelig-i-ni-ar_-_-glemte-a-fortelle-det-1.14250416  

(Publisert:17.10.2018)

Nyttig studietur til Fulufjellet nasjonalpark i Norge og i Sverige

Langsua nasjonalparkstyre besøkte Fulufjellet nasjonalpark både på norsk og svensk side i begynnelsen av september. Her fikk vi se gode tilrettelagte innfallsporter, et aktivt naturum (besøkssenter) på svensk side og mange gode tiltak som gjør det mulig for alle å nyte naturkvalitetene der. Nordmenn og svensker jobber sammen i et Interregprosjekt, og har på den måten ...

(Publisert:16.10.2018)
Vis nyhetsarkiv