Nyheter

Temakveld om fedriftene i tidligere tider

Temakveld  torsdag 30. nov. , Kl. 1900 – Tidligere tiders omfattende fedrifter gjennom Langsua til Kristiania og andre byer på   Østlandet. Sted: Biblioteket (ved Gausdal videregående) i Segalstad Bru. Ole Kr. Ødegård (Heidal) kåserer basert på eget innsamlet materiale. Presenter gjerne dine  egne historier.   Arrangørene supplerer med tilgrensende stoff fra ...

(Publisert:30.10.2017 Sist endret:10.11.2017)

Besøksstrategi for verneområdene i Langsua - begrenset høring

Et utkast til  besøksstrategi for verneområdene i Langsua er i dag sendt på begrenset høring til Oppland fylkeskommune, kommuner, Statskog, fjellstyrer, sameier, allmenninger, Forum for natur og friluftsliv, DNT og destinasjonsselskapene. Høringsfristen er  17. nov. Sakens dokumenter i form av høringsbrev, besøksstrategi og tiltaksplan ligger her. 

(Publisert:25.10.2017)

Langsua nasjonalparkstyre - nye vedtak

Arbeidsutvalget hadde møte 11. okt., og gav: - Tillatelse til Norges geologiske undersøkelser om lavtflyging for kartlegging av divers geologi. - Tillatelse til DNT for å teste skiløype nordover fra Vestfjellhytta for kommende vinter. - Tillatelse til Dokk beitelag for endring av gjerde ved Dokkvatnet. - Tillatelse til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ås) for videreføring av ...

Morten Liebe (Publisert:17.10.2017 Sist endret:20.10.2017)

Tilskudd til Langsua nasjonalparkstyre

Toalettanlegget åpnet 260617

Miljødirektoratet har bevilget kr. 222000,- i tilskudd for å sluttføre pågående tilretteleggingstiltak i 2017. Midlene blir brukt til å sluttføre toalettanleggene på Storeskag i Øystre Slidre og det samme på Veslefjell ved Jotunheimvegen i Nord-Fron.

Morten Liebe (Publisert:17.10.2017 Sist endret:20.10.2017)
Vis nyhetsarkiv