Nyheter

Skjøtsel av kulturmark

Storfe i Dokkfaret

Beite, slått, ryddig einer og andre busker. Langsua nasjonalparkstyre vil bruke 195000,- på skjøtsel av kulturmark i inneværende år. Dette gjøres sammen med flere brukere.

(Publisert:03.03.2021)

Ny besøksside for Langsua

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Nettopp lansert. Det er bare å besøke på www.langsua.no. Hva synes du?

(Publisert:03.03.2021)

Langsua nasjonalpark fyller ti år 11. mars

Langsua nasjonalpark utgjør ca. halvparten av et vernekompleks på hele 1000km2 med til sammen 11 verneområder. Vernet legger grunnlaget for at planter, dyr og fugler og kulturminner kan tas vare på for framtida.

(Publisert:03.03.2021)

Interessert i bygningsvern - søke midler

Kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av verneverdige hus? Velkomen til gratis, digitalt rettleiingskurs. På nettet: teams.microsoft.com     Mandag 1. mars 2021 kl. 09:00 Pris: Gratis . Varighet: 5 t  PROGRAM: Oppstart kl. 9.00: • Velkomen ved Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar for Valdres • Kvar kan me få hjelp? Orientering ved ...

(Publisert:08.02.2021)

Oppsjømyra naturreservat - ny biologisk kunnskap her også

Fylkesvei 2442 går faktisk tvers gjennom reservatet. Du ser det på begge sider etter noen få kilometer vest for Holsbru i Gausdal. Spennende og sjeldent fugleliv og rødlistede arter (lav og sopp mm.) i gammel skog er bare noen av stikkordene. Undersøkelsene er gjennomført i 2020 finansiert av Langsua nasjonalparkstyre via midler fra Miljødirektoratet. Rapporten finner du her. 

(Publisert:04.02.2021)
Vis nyhetsarkiv