Nyheter

Ny skilting til Langsua nasjonalpark

Statens vegvesen vil gjennomføre følgende skilting til Langsua nasjonalpark fra Valdressida. - I krysset Fv. 204/avkjøring til Svarthamar (Etnedal kommune) - Krysset Fv. 204/Synnfjellvegen ved Oppsjøen (Nordre Land kommune) - Krysset Fv. 287/kommunal – privat veg til Storeskag (Øystre Slidre kommune) - Krysset Fv. 51/Fv. 287 Heggenes (Øystre Slidre kommune) Langsua nasjonalparkstyre søkte i ...

(Publisert:21.05.2019)

Åpning nytt forvaltningsknutepunkt i Segalstad bru

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Åpningen finner sted 7. juni ved at Fjerdrum skole i Segalstad bru har aktiviteter og oppgaver der om fugler og dyr.  Knutepunktet omfatter Langsua nasjonalparkstyre, Gausdal fjellstyre, Randsfjordmuseet as og Statens naturoppsyn. Her er det satt opp et stort kart over hele Langsua, skjerm med fine bilder og annet innformasjonsmateriell. En interaktiv fysisk modell er snart operativ ...

(Publisert:14.05.2019 Sist endret:21.05.2019)

Åpning startpunkt Holsbru i Gausdal

Informasjonsplattformen - statust okt. 2018 - ferdigstilles vår 2019.

Åpning av startpunktet på Holsbru finner sted 18. juli. Den viktigste innfallsporten til Langsua er da ferdig rustet opp med flere typer tiltak i løpet av fjoråret og i år. Mer informasjon om åpningen kommer. Kontakt: Morten Liebe, fmopmli@fylkesmannen.no, 41677672. 

(Publisert:02.05.2019)

Dagens styremøte avlyst

Neste styremøte går 24. juni. 

(Publisert:29.04.2019)

Langsua nasjonalparkstyre bygger kunnskap

Langsua nasjonalparkstyre har engasjert Kistefoss skogtjenester til å foreta en registrering og kunnskapssammenstilling om naturkvaliteter for Hersjømyin naturreservat som ligger i all hovedsak i Nord-Fron kommune med et lite areal i Sør-Fron. Ifjor det ble gjort en tilsvarende jobb for Røssjøen naturreservat som ligger i Etnedal, Nordre Land og Nord-Aurdal.  Hersjømyrin naturreservat er på ...

(Publisert:29.04.2019)
Vis nyhetsarkiv