Nyheter

Lunsjmøte 25.01 om sommerfugler i Langsua

Illustrasjonsfoto - lunsjmøte 25.01.18

Interessert i sommerfugler? Interessert i hva som finnes i Langsua? Noe å lære for noen og enhver! Stikk innom på vårt lunsjmøte 25. januar, kl. 10.30, møterom Langsua, kommunehuset Segalstad bru. Reidar Voith presenterer sine undersøkelser fra søk etter sjeldene sommerfugler sommeren  2017. Stikkord: Taigaflyene av slekten Xestia samt etter småsommerfulger, da særlig fra slekten bladmøll, ...

(Publisert:11.01.2018)

Distriktsøvelse - Oppland røde kors

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Oppland røde kors gjennomfører en distriktsøvelse i Langsua i perioden 8.feb. til 11. feb. Basen blir på DNT-s betjente hytte på Liomseter, Dokkfaret landskapsvernområde. Aktiviteten foregår noe i Langsua nasjonalpark og for øvrig i Espedalen landskapsvernområde. Dekningsgraden for nødnettet skal også testes. Det forventes ca. 80 deltagere. En del av aktivitene foregår med snøscooter.

(Publisert:09.01.2018)

Velkommen til kveldsdykk i Langsuas naturskatter

Storeskag med deler av Skaget.

8. feb., kl. 1900 Sted: Gausdal bibliotek, Segalstad bru (Gausdal videregående). Vi har hyret eksperter til å presentere noen av Langsuas interessante planter og fugler. Stikkord: Myrhauk, dobbeltbekkasin, huldrestarr, finnmarksstarr og skjeggklokke. Mer info kommer her..........

(Publisert:03.01.2018)

Besøksstrategien er vedtatt

Langsua nasjonalparkstyre har vedtatt besøksstrategien for verneområdene i Langsua. Det er foretatt en begrenset høringsrunde. Denne runden gav en rekke gode innspill til konkrete tiltak og samarbeidsformer framover. Disse forslagene vil styret ta seg i den årlige planleggingen av tiltak. Nasjonalparkstyret takker for innsatsen.Strategien blir lagt ut på denne siden rett over nyttår. Essensen i ...

(Publisert:28.12.2017)

God jul til alle!

(Publisert:22.12.2017)
Vis nyhetsarkiv