Nyheter

Nasjonalparkstyrets møte 12.12.16.

Forvaltningsplan og besøksstrategi for Langsua i fokus, samt søknad om prosjektmidler 2017.

(Publisert:12.01.2017)

Ljåslåttkurs i Dokkfaret LVO

Bli med på kurs i ljåslått på Ånstadsetra i Dokkfaret landskapsvernområde! Fjorårets kurs med 'Lie-Mats' Rosengren var en stor suksess. Samtidig skjøtter vi slåtteenga på den gamle veiløse Ånstadsetra. Påmelding til Kittilbu Utmarksmuseum så snart som mulig:  http://www.randsfjordmuseene.no/project/ljaslattkurs-16-og-17-juli/

(Publisert:30.06.2016 Sist endret:06.07.2016)

Morten Liebe ny forvalter i Langsua

Ny nasjonalparkforvalter Morten Liebe (midten), mellom styreleder Olav Olstad (venstre) og nasjonalparkforvalter Ulf Ullring (høyre).

Da er det igjen to nasjonalparkforvaltere i Langsua, etter at Morten Liebe begynte som ny forvalter 2. mai.

(Publisert:02.05.2016)

Referat fra konstituerende styremøte for nytt nasjonalparkstyre 2. mars 2016

Møtet ble avholdt på Spåtind Hotell i Nordre Land. Referat fra møtet finner du her .

(Publisert:08.03.2016 Sist endret:02.05.2016)

Referat fra styremøtet 2-16 den 25. april

Møtet ble avholdt hos Fylkesmannen på Lillehammer. Referat fra møtet finner du her .

(Publisert:08.03.2016 Sist endret:02.05.2016)
Vis nyhetsarkiv