Åpning nytt forvaltningsknutepunkt i Segalstad bru

Dokkvatnet innenfor Holsbru
Dokkvatnet innenfor Holsbru, Foto: Morten Liebe

Åpningen finner sted 7. juni ved at Fjerdrum skole i Segalstad bru har aktiviteter og oppgaver der om fugler og dyr. 

Knutepunktet omfatter Langsua nasjonalparkstyre, Gausdal fjellstyre, Randsfjordmuseet as og Statens naturoppsyn. Her er det satt opp et stort kart over hele Langsua, skjerm med fine bilder og annet innformasjonsmateriell. En interaktiv fysisk modell er snart operativ. 

Bilde: Flotte Dokkvatnet i Dokkfaret landskapsvernområde.

(Publisert:14.05.2019 Sist endret:21.05.2019)