Åpning startpunkt Holsbru i Gausdal

Velkommen til en titt og en kaffeprat! 

Åpningen finner sted torsdag 18. juli, kl. 1130. Tiltaket omfatter en opprusting av hele Holsbruområdet med korttids- og langtidsparkering, kanter og grøntarealer, informasjonsplattform, nye stier, miljøstasjon, drenering av kjørearealer samt toppdekke og ny veibom.

Fylkesmannen og representanter fra Miljødirektoratet vil være til stede sammen med aktørene som har samarbeidet om tiltaket. Langsua nasjonalparkstyre er tiltakshaver.

Bildet er tatt noen dager før ferdigstilling av infoplattformen.

(Publisert:15.07.2019)