Åpning startpunkt Holsbru i Gausdal

Åpning startpunkt Holsbru
Åpning startpunkt Holsbru

Fylkesmann Knut Storberget åpnet startpunktet 18. juli Styreleder i Olav Olstad i Langsua nasjonalparkstyre orinterte om behovet og bakgrunnen for tiltaket.

Tiltaket omfatter en opprusting av hele Holsbruområdet med korttids- og langtidsparkering, kanter og grøntarealer, informasjonsplattform, nye stier, miljøstasjon, drenering av kjørearealer samt toppdekke og ny veibom. Mange aktører har samarbeidet om tiltaket. Gausdal fjellstyre i samarbeid med entreprenør Erik Sveen as har stått for det fysiske arbeidet på oppdrag fra nasjonalparkstyret. Tiltaket er finansiert med midler fra Miljødirektoratet. Holsbru er Langsuas viktigste innfallsport til verneområdene her.

Derfra er det nå etablert en ny DNT-sti med tilknytning til Jotunheimstien. Det er også ryddet en liten rundtur retning Dokkelva med utgangspunkt i kafeen.

(Publisert:15.07.2019 Sist endret:22.08.2019)