Besøksside på web

Nasjonalparkstyret arbeider nå med å lage en besøksside på web. Den blir på norsk, tysk og engelsk. Domenenavnet er www.langsua.no. Vi satser på at siden er klar i løpet av juni måned. Sideoppsettet vil følge malen for Norges nasjonalparker.

(Publisert:30.03.2020 Sist endret:15.04.2020)