Bruk av kommersielt merke nasjonalpark

Skogstorkenebb
Skogstorkenebb, Foto: Morten Liebe

Firmaet Espedalen aktiv fritid er det første firmaet ved Langsua som har fått tillatelse til å bruke det kommersielle nasjonalparkmerket som er utviklet under https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/ .  De gjennomfører ulike guidete turer i Espedalen landskapsvernområde og i Langsua nasjonalpark. Interessen fra firmaer for bruk av dette har fram til nå vært helt fraværende. Merket kan brukes til å profilere aktiviteter i eller ved nasjonalparken. Tillatelsen ble gitt av Langsua nasjonalparkstyre i møte 11.05.då.

(Publisert:15.04.2020 Sist endret:14.05.2020)