Forvaltningsknutepunktet har flyttet

Jervespor, Marsteinhøgda, 2013
Jervespor, Marsteinhøgda, 2013, Foto: Kjølv Øystein Falklev

Vi - kontorene til Gausdal fjellstyre, Langsua nasjonalparkstyre, SNO og Randsfjordmuseet as, har flyttet til østenden av kommunehuset dvs. i det tidligere DNB-lokalet.

I fellesarealet ønsker vi velkommen til en fjellprat, og info om Langsua og aktivitetene der. Vi ser fram til møtene i et enda bedre lokale enn det forrige.

 

(Publisert:27.12.2018 Sist endret:18.03.2019)