Forvaltningsknutepunktet flyttes snart

Jervespor, Marsteinhøgda, 2013
Jervespor, Marsteinhøgda, 2013, Foto: Kjølv Øystein Falklev

Vi - kontorene til Gausdal fjellstyre, Langsua nasjonalparkstyre, SNO og Randsfjordmuseet, flyttes til østenden av kommunehuset dvs. i det tidligere DNB-lokalet.

Opprustingen av dette lokalet har såvidt begynt. Tidspunktet for flyttingen er ennå ikke klart. I fellesarealet ønsker vi velkommen til en fjellprat, og info om Langsua og aktivitetene der. Vi er fram til møtene i et enda bedre lokale enn dagens.

Grunnen til endringen er at Gausdal kommunestyre har bestemt at hjemmetjenesten skal overta våre eksisterende lokaler.

 

(Publisert:27.12.2018)