Forvaltningsplanutkast på høring

Ferdigstilling av toalettet.
Ferdigstilling av toalettet. , Foto: Morten Liebe

Langsua nasjonalparkstyre har lagt ut utkast til forvaltningsplan for verneområdene til offentlig høring. Se høringsbrevet her. Høringsfristen er 15. oktober. Det ble tirsdag gjennomført åpent møte i Skåbu. I dag er det åpnet møte på Fagernes, kommunehuset, festsalen, kl. 1900. Tilsvarende møte holdes i Segalstad bru (Gausdal) 3 . september, kl. 19 på biblioteket. Rådgivende utvalg møtes i Segalstad bru samme dag kl. 12. 

Planen omfatter alle de 11 verneområdene i Langsua inkludert Hynna naturreservat som fylkesmannen forvalter. De tematiske retningslinjene feks. for landbruk, motorferdsel i utmark og byggverk, i planen utdyper verneforskriftene. Besøksstrategien er inkorporert i utkastet. 

Nasjonalparkstyret behandler innkomne uttalelser i desember, og vil deretter sende planen for endelig godkjenning i Miljødirektoratet.

(Publisert:22.08.2019)