Hogst langs Liomsetervegen

Langsua nasjonalparkstyret har i møte 11.11 gitt Gausdal allmenningsstyre tillatelse til å hogge gran langs Liomsetervegen på strekningen fra Holsbru til Dokkvollan. Det vil samtidig bli tatt ut bjørk som blir kuttet opp til flis. Hogsten er planlagt startet opp med det aller første. Styret har bla. satt vilkår om at furu og lauvtrær utenom bjørk ikke skal hogges. Det skal praktiseres lukkede hogstformer. For øvrig skal gamle, døde og dekorative trær ikke tas.  

(Publisert:15.11.2019)