Langsua nasjonalpark fyller ti år 11. mars

Langsua nasjonalpark utgjør ca. halvparten av et vernekompleks på hele 1000km2 med til sammen 11 verneområder. Vernet legger grunnlaget for at planter, dyr og fugler og kulturminner kan tas vare på for framtida.

En av Langsuas signaturarter er skjeggklokka. I fjellnære enger, beitevoller og åpen fjellbjørkeskog kan du finne rike forekomster. Hovedutbredelsen av skjeggklokke i Norge er i Langsuaområdet, faktisk ett av få voksesteder i hele verden utenom Alpene, Sudetene og Karpatene.

Nasjonalparken består skog – og fjellnatur uten nyere tekniske inngrep, men spor etter eldre tiders bruk finnes både i form av jernframstillingsanlegg, kullmiler og fangstanlegg for elg og rein. Landskapet har også tydelige spor etter et langvarig og bærekraftig landbruk som er et viktig grunnlag for variasjonen i plante- og dyrelivet. Mange steder er det tydelige landskapsformer etter istida ved store grusavsetninger, morener og dreneringsløp for smeltevann.

Et besøk til Langsua gir mange muligheter for flotte turer året rundt, både til fots, på sykkel og ski. Du kan vandre langs et godt merket stinett og bruke de mange ski- og hundeløypene. Høydelaget varierer fra 700 moh. til 1700moh så her finnes spennende skoger, flotte vassdrag, vidstrakte myrer og snaufjell. Fjellene Skaget (1685 m.o.h.) og Langsua (1553 m.o.h.) er markerte landemerker som byr på storslagen utsikt.

I fjor ble forvaltningsplanen med besøksstrategi vedtatt, og nylig er det lansert nye besøkssider på Internett, www.langsua.no . Langsua nasjonalparkstyre forvalter ti av områdene, mens Statsforvalteren i Innlandet forvalter Hynna naturreservat. Nasjonalparkforvalterne har kontor i Segalstad bru i Gausdal.

(Publisert:03.03.2021)