Langsua nasjonalparkstyre bygger kunnskap

Langsua nasjonalparkstyre har engasjert Kistefoss skogtjenester til å foreta en registrering og kunnskapssammenstilling om naturkvaliteter for Hersjømyin naturreservat som ligger i all hovedsak i Nord-Fron kommune med et lite areal i Sør-Fron. Ifjor det ble gjort en tilsvarende jobb for Røssjøen naturreservat som ligger i Etnedal, Nordre Land og Nord-Aurdal. 

Hersjømyrin naturreservat er på hele 45 km2 og er vernet for å ta vare på viktig myr og våtmark med sitt plante-, dyre- og fugleliv, og beitepåvirket vegetasjon. Reservatet ligger 900 - 1000 moh. helt nord i vernekomplekset i Langsua. Bildet viser rødstilk i området sommeren 2018.

(Publisert:29.04.2019)