Ny skilting til Langsua nasjonalpark

Statens vegvesen vil gjennomføre følgende skilting til Langsua nasjonalpark fra Valdressida.

- I krysset Fv. 204/avkjøring til Svarthamar (Etnedal kommune)

- Krysset Fv. 204/Synnfjellvegen ved Oppsjøen (Nordre Land kommune)

- Krysset Fv. 287/kommunal – privat veg til Storeskag (Øystre Slidre kommune)

- Krysset Fv. 51/Fv. 287 Heggenes (Øystre Slidre kommune)

Langsua nasjonalparkstyre søkte i vinter om disse tiltakene. I fjor ble det satt opp skilt (bildet) i Øvre Svatsum i Gausdal. Samtidig arbeides det med skilting ved Holsbru og ved Ormtjønnsvegen retning Ormtjønnkampen begge i også i Gausdal. 

(Publisert:21.05.2019)