Oppsjømyra naturreservat - ny biologisk kunnskap her også

Fylkesvei 2442 går faktisk tvers gjennom reservatet. Du ser det på begge sider etter noen få kilometer vest for Holsbru i Gausdal.

Spennende og sjeldent fugleliv og rødlistede arter (lav og sopp mm.) i gammel skog er bare noen av stikkordene. Undersøkelsene er gjennomført i 2020 finansiert av Langsua nasjonalparkstyre via midler fra Miljødirektoratet. Rapporten finner du her. 

(Publisert:04.02.2021)