Referat fra konstituerende styremøte for nytt nasjonalparkstyre 2. mars 2016

Møtet ble avholdt på Spåtind Hotell i Nordre Land.

Referat fra møtet finner du her.

(Publisert:08.03.2016 Sist endret:02.05.2016)