Referat fra styremøtet 3-16 den 27. juni

Protokoll med samlet saksframstilling fra årets tredje styremøte finner du her.

(Publisert:06.07.2016)

Nyheter

Skjeggklokka - Langsua, ett av få voksesteder i verden

(Publisert:12.12.2017)

Flere rovfuglarter finnes i Langsua

(Publisert:12.12.2017)

Mulige tiltak i Langsua 2018

Storfe i Dokkfaret

Langsua nasjonalparkstyre vil søke Miljødirektoratet om midler til følgende tiltak neste år: - Oppgradering av innfallsporten på Holsbru i Gausdal. Stikkord: Bedre parkering, informasjon,   avgrensning mot kafeen, signalelement nasjonalpark, DNT-sti  mm.  - Skjøtselsbeite flere steder for å sikre verneverdig vegetasjon og landskap. - Trykking av info-hefte om verneområdene på ...

(Publisert:11.12.2017)

Forum for natur og friluftsliv besøkte Langsua nasjonalparlstyre

Daglig leder Ole M. Fossli orienterte 04.12. om organisasjonens virksomhet og om holdningene til endringer i lovverket når det gjelder bla. sykling i utmark mm. Han gav følgende karakterer til Langsua nasjonalparkstyre:  - Forvaltning og rolleforståelse: Bra - Medvirkning: Forbedringspotensiale - Vekting av ulike interesser i Rådgivende utvalg: Bra

(Publisert:05.12.2017)

Statens naturoppsyn sin aktivitet i Langsua i år

Skogstorkenebb

Følgende tiltak er bla. utført: - Kartlegging av dobbeltbekassinleiker . - Oppsetting av lytteutstyr for evt. å finne hekkeplasser for hubro. - Oppsetting av verneskilt i hele området- omfattende arbeid. - Rydding av einer på Fjelldokkbua. - Sjekking om tillatelser til endring av bygg mm. er utført riktig. - Montert verneplakett på Svarthamar. En hyggelig nyhet er at det observeres mer ...

(Publisert:05.12.2017 Sist endret:11.12.2017)

Temakveld om fedriftene i tidligere tider

Illustrasjon fedrift

Femti deltagere på temakveld  torsdag 30. nov.  - Temaet fenget  Ole Kr. Ødegård (Heidal) tok oss med på reisen fra Vågå til Kristiania. En tur med feet som startet på vårparten, beiting i fjellet over sommeren og ankomst byen i begynnelsen av september. Korteste dagsmasj var 15 km. Historisk dokumentasjon lå i bunnen bla. fra fekarer i Vågå. Kjente stoppesteder og ...

(Publisert:30.10.2017 Sist endret:11.12.2017)

Besøksstrategi for verneområdene i Langsua - begrenset høring

Storlægeret lvo

Et utkast til  besøksstrategi for verneområdene i Langsua er i dag sendt på begrenset høring til Oppland fylkeskommune, kommuner, Statskog, fjellstyrer, sameier, allmenninger, Forum for natur og friluftsliv, DNT og destinasjonsselskapene. Høringsfristen er  17. nov. Sakens dokumenter i form av høringsbrev, besøksstrategi og tiltaksplan ligger her. 

(Publisert:25.10.2017 Sist endret:11.12.2017)

Mye vann i fossen ved Holsbru i oktober!

En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru)

(Publisert:20.10.2017)

Langsua nasjonalparkstyre - nye vedtak

Arbeidsutvalget hadde møte 11. okt., og gav: - Tillatelse til Norges geologiske undersøkelser om lavtflyging for kartlegging av divers geologi. - Tillatelse til DNT for å teste skiløype nordover fra Vestfjellhytta for kommende vinter. - Tillatelse til Dokk beitelag for endring av gjerde ved Dokkvatnet. - Tillatelse til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ås) for videreføring av ...

Morten Liebe (Publisert:17.10.2017 Sist endret:20.10.2017)

Tilskudd til Langsua nasjonalparkstyre

Toalettanlegget åpnet 260617

Miljødirektoratet har bevilget kr. 222000,- i tilskudd for å sluttføre pågående tilretteleggingstiltak i 2017. Midlene blir brukt til å sluttføre toalettanleggene på Storeskag i Øystre Slidre og det samme på Veslefjell ved Jotunheimvegen i Nord-Fron.

Morten Liebe (Publisert:17.10.2017 Sist endret:20.10.2017)