Referat fra styremøtet 3-16 den 27. juni

Protokoll med samlet saksframstilling fra årets tredje styremøte finner du her.

(Publisert:06.07.2016 Sist endret:04.05.2018)

Nyheter

Fylkesvei 204 - Vestfjellveien er åpen

Det er nå muligheter for å komme seg til fjells i den søndre delen av Langsua. Veien mellom Gausdal og Valdres er nylig åpnet. Solen skinner og fisken biter blir det sagt. 

(Publisert:30.05.2018)

Langsua nasjonalparkstyre - neste møte 25.06

Styremøtet holdes i Øystre Slidre 25.06, kl 1000 - 1400. Etter styremøtet blir åpning av anlegget på Storeskag. 

(Publisert:14.05.2018)

Storeskag i Øystre Slidre - åpning av informasjons- og startpunkt

Ferdigstilling av toalettet.

Langsua nasjonallparkstyre åpner sitt informasjons- og startpunkt ved setra Storeskag i Øystre Slidre mandag 25. juni. Her er det anlagt parkering, toalett, sitteplasser og informasjonstavler. Stedet er et flott utkikkspunkt for Langsuas høyeste fjelltopp Skaget (1685 moh) og mot fjellrekka Langsuene begge i nasjonalparken, og sørover mot Haldorbu landskapsvernområde. Herfra kan du gå en fin ...

(Publisert:14.05.2018)

Forvaltningsplan for Langsua - nå til faglig godkjenning

Skogstorkenebb

Langsua nasjonalparkstyre vedtok 07.05. å sende forvaltningsplanutkastet for Langsua til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. Etter den runden vil planen bli lagt ut på offentlig høring. Faglig rådgivende utvalg vil bli trukket inn i den prosessen. Tidspunktet for høringen er foreløpig ikke klart. 

(Publisert:09.05.2018)

50 år siden tidligere Ormtjernkampen nasjonalpark ble opprettet

Ormtjernkampen nasjonalpark ble opprettet 14. juni 1968. Hensikten var å bevare urskogen i området. Langsua nasjonalparkstyre og Randsfjordmuseene as vil markere denne viktige hendelsen i norsk naturvernhistorie. Andre aktører inviteres til å bli med på et arrangement til sommeren. Dato er ennå ikke satt. 

(Publisert:04.05.2018)

Langsua nasjonalparkstyre møtes neste gang 7. mai

Neste møte i nasjonalparkstyret går 7. mai. Bl.a. deltar Randsfjordmuseet for å drøfte videre samarbeid om utvikling av Kittilbu utmarksmuseum og samtidig etablering av besøkssenter for Langsua nasjonalpark i lokalet. 

(Publisert:10.04.2018 Sist endret:04.05.2018)

Langsua nasjonalparkstyre møtte SP-politikere

Noen  SP-politikere fra nasjonalt og regionalt nivå møtte Langsua nasjonalparkstyre i går. Temaene var:  - Langsua nasjonalparkstyre sitt utviklingsprosjekt av mobilappen "Parksnap" som skal gjøre det lettere å gi beskjed og rapportere kjøring i utmark, lage logg for hvor det blir kjørt og holde orden på tillatelser. Strategi for videre framdrift i prosjektet ble drøftet. - ...

(Publisert:10.04.2018 Sist endret:04.05.2018)

1 mill. til tiltak i Langsua 2018

Miljødirektortatet har bevilget 1. million til tiltak i verneområdene i Langsua i år. Nasjonalparkstyret fordelte midlene slik i møtet 12.03.:  Prosjekt Holsbru - etappe 1 - opprusting av innfallsporten 705000 Tilrettelegging innfallsportene Veslefjell og Storeskag sluttføres 100000 Drift av to de toalettanleggene på Veslefjell og Storeskag      40000 Engelsk utgave av ...

(Publisert:14.03.2018 Sist endret:04.05.2018)

Langsua nasjonalparkstyre - møte 12.03.18

Styresakene finner du her. 

(Publisert:08.03.2018 Sist endret:04.05.2018)

Næringslokale ved Holsbru til leie i sentral innfallsport til verneområdene i Langsua

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Tidligere bomstasjon og kafè ved Holsbru er ledig fra 1. juni 2018. Nærmere informasjon om utleieforholdet finner du her: http://www.gausdal-fjellstyre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=912:vil-du-jobbe-i-gausdal-vestfjell&catid=6&Itemid=126 Blar du to steg nedover i nyhetslista ser du hva Langsua nasjonalparkstyre planlegger å gjøre med uteområdet rett ved ...

(Publisert:25.02.2018 Sist endret:04.05.2018)