Skardberga naturreservat - ny kunnskap om biomangfold

Langsua nasjonalparkstyre finansierte i 2020 en supplerende reegistrering av biomangfoldet i Skardberga naturreservat. Her er det mye spennende for den naturinteresserte og for den som kan bli det! Rapporten finner du her.

Registreringene inngår i en kjede av registreringer i alle verneområdene i Langsua. Under nyheter kan du også lese om ny rapport for Oppsjømyra naturreservat. I år står den nordre delen av Espedalen landskapsvernområde for tur.

(Publisert:04.02.2021)