Søknad om midler fra Miljødirektoratet - 2021

Nasjonalparkstyret søker Miljødirektoratet om kr. 775000,- for etablering av startpunkt Verksodden i Sør-Fron kommune i Espedalen. Styret samarbeider med Innlandet fylkeskommune og Sør-Fron kommune om finansiering og gjennomføring av dette tiltaket. Forprosjekt er utarbeidet. 

Styret søker også om kr. 200000,- til skjøtsel av kulturmark, og kr. 100000,- til produksjon av nye informasjonstavler for de skal holde standard i henhold til merkevare for nasjonalparker. 

(Publisert:12.01.2021)