Sommeråpning Kittilbu utmarksmuseum - mulighetsstudie på gang

Kittilbu utmarksmuseum planlegger sommeråpning 27. juni. Mer info kommer etter hvert. 

På Kittilbu er det bla. natursti og kultursti med mye god informasjon. Inne i museet finner du informasjon om området og om nasjonalparken og de andre verneområdene i Langsua, og om dyre- og fugleliv og kulturhistorie. Hva med et besøk i "fugleskjulet" for å studere og fotografere fuglelivet i den lille innsjøen like ved. Kafe blir det også. 

Kittilbu ligger ved fylkesvei 2442 mellom Gausdal og Valdres, i Gausdal kommune.

Museet planlegger nå en mulighetsstudie/forretningsplan for videre utvikling av stedet. Langsua nasjonalparkstyre har vedtatt å bidra med kr. 50000,- til denne utredningen. Styret forventer at utvikling av informasjonssenter nasjonalpark får en bred plass i utredningen. 

(Publisert:30.04.2020 Sist endret:14.05.2020)