Temakveld om fedriftene i tidligere tider

Temakveld  torsdag 30. nov. , Kl. 1900

– Tidligere tiders omfattende fedrifter gjennom Langsua til Kristiania og andre byer på   Østlandet.

Sted: Biblioteket (ved Gausdal videregående) i Segalstad Bru.

Ole Kr. Ødegård (Heidal) kåserer basert på eget innsamlet materiale. Presenter gjerne dine  egne historier.   Arrangørene supplerer med tilgrensende stoff fra Langsua.  Gratis inngang inkl. kaffe!

Arr.: Langsua nasjonalparkstyre/Randsfjordmuseet as

Ny temakveld planlegges 8. februar neste år samme sted. Temaene blir spennende planter og fugler i Langsua. 

(Publisert:30.10.2017 Sist endret:10.11.2017)