Velkommen til kveldsdykk i Langsuas naturskatter

Storeskag med deler av Skaget.
Storeskag med deler av Skaget., Foto: Line Andersen - FMOP

8. feb., kl. 1900

Sted: Gausdal bibliotek, Segalstad bru (Gausdal videregående).

Vi har hyret eksperter til å presentere noen av Langsuas interessante planter og fugler.

Stikkord: Myrhauk, dobbeltbekkasin, huldrestarr, finnmarksstarr og skjeggklokke.

Mer info kommer her..........

(Publisert:03.01.2018)