Dalbotn i Lyngsdalen Foto: Oddrun SkjemstadFyret på Lyngstuva Foto: Oddrun SkjemstadVestbreen Foto: Oddrun SkjemstadKjosen Foto: John Ivar LarsenStrupen Foto: Oddrun SkjemstadRastebyfjellet Foto: John Ivar LarsenFjellrekka fra Karnes til Furuflaten Foto: John Ivar LarsenFaueldalen Foto: Oddrun SkjemstadElvevolldalen Foto: Solveig SommersethFaueldalen Foto: Oddrun SkjemstadBlåvatnet Foto: Oddrun SkjemstadSjollihytta i Kvalvikdalen Foto: Oddrun SkjemstadSørlenangen en ettermiddag i februar Foto: Oddrun SkjemstadJægervatnet Foto: Koppangen bryggerNordlys over Goalsevarre Foto Oddrun Skjemstad

Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci

Her finner du offentlig informasjon om et av Nord-Norges mest markante fjellområder, Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci. Verneområdet ligger på Lyngenhalvøya i Troms fylke og forvaltes av et verneområdestyre. Styret fikk delegert forvaltningsmyndigheten 8. juni 2012.


Nyheter

Tiltaksplan 2017

Hvert år blir forvaltningen tildelt midler for å styreke og ivareta naturverdiene i området. Dette er midler som skal gå til investering, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging, samt anskaffelser av nødvendig utstyr for å fremme verneformålet.Størrelsen på potten avhenger av innmeldt behov fra verneområdestyret.

(Publisert:21.12.2016)

Tellematte lagt ned i stien til Steindalsbreen

Steindalsbreen

Verneområdestyret har i samarbeid med SNO fått lagt ned en tellematte på stien opp til Steindalen. Dette er et ledd i at det skal utarbeides en besøksstrategi som en del av forvaltningsplanen. For å få en liten oversikt over hvor mange som besøker området settes det ut besøkstellere og selvregistreringskasser på utvalgte steder i, og i nærheten av, landskapsvernområdet. 

(Publisert:07.07.2016)

Villmarksmessa 2016

Også i år var nasjonalpark- og verneområdestyrene i Troms representert med egen informasjonsstand på nord-norsk villmarksmesse i Bardu. Standen til styrene var samlokalisert med Statens naturoppsyn, Midt Troms friluftsråd, Barnas naturpark, Troms turlag, Jeger og fisk med flere.

(Publisert:16.06.2016)

Styremøte 20. mai 2016

Fredag 20. mai skal verneområdestyret ha møte på Ima tursenter i Steindalen, Storfjord. Saker som skal behandles er blant annet søknad om bygging av nytt utedo og oppbygging av gapahuken som ble tatt av vind ved Steindalshytta og spørsmål om evt. oppgradering av landskapsvernområdet til nasjonalpark.

(Publisert:13.05.2016)

Rapport for 2015

Verneområdestyret har utarbeidet en rapport over aktiviteter i styrets regi for 2015.

(Publisert:15.04.2016)

Verneområdestyret konstituert

Lyngsalpan verneområdestyre hadde 5. april sitt første styremøte etter kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Kommunene og Fylkeskommunen valgte sine representanter etter valget og meldte inn til Miljødirektoratet. 

(Publisert:15.04.2016)

Samling for styrene i Troms gjennomført

4. og 5. april ble det arrangert regional samling for nasjonalpark- og verneområdestyrene i Troms.  Samlingen ble gjennomført fra lunsj til lunsj på Bardufosstun. Det var tilsammen ca 40 deltakere som fulgte programmet på dagtid og nesten alle deltakerne var også med på en tur til Polar Park med omvisning, middag og kulturelt innslag på kvelden.

(Publisert:15.04.2016)

Styremøte 5. april 2016

På tur ned fra Holmbukttind

Styret har fått noen nye medlemmer etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2015 og tirsdag 5. april skal det nye verneområdestyret for Lyngsalpan konstituere seg.  

(Publisert:29.03.2016)

Tiltaksplan for 2016

Sør Lenangsbotn

Verneområdestyret har vedtatt tiltaksplan for 2016. Planen daner grunnlaget for innmelding av behov for midler til tiltak til Miljødirektoratet. Verneområdestyret for Lyngsalpan har meldt inn behov for kr 345.000,- i 2016.

(Publisert:07.01.2016)
Vis nyhetsarkiv