Dalbotn i Lyngsdalen Foto: Oddrun SkjemstadFyret på Lyngstuva Foto: Oddrun SkjemstadVestbreen Foto: Oddrun SkjemstadKjosen Foto: John Ivar LarsenStrupen Foto: Oddrun SkjemstadRastebyfjellet Foto: John Ivar LarsenFjellrekka fra Karnes til Furuflaten Foto: John Ivar LarsenFaueldalen Foto: Oddrun SkjemstadElvevolldalen Foto: Solveig SommersethFaueldalen Foto: Oddrun SkjemstadBlåvatnet Foto: Oddrun SkjemstadSjollihytta i Kvalvikdalen Foto: Oddrun SkjemstadSørlenangen en ettermiddag i februar Foto: Oddrun SkjemstadJægervatnet Foto: Koppangen bryggerNordlys over Goalsevarre Foto Oddrun Skjemstad

Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci

Her finner du offentlig informasjon om et av Nord-Norges mest markante fjellområder, Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci. Verneområdet ligger på Lyngenhalvøya i Troms fylke og forvaltes av et verneområdestyre. Styret fikk delegert forvaltningsmyndigheten 8. juni 2012.


Nyheter

Besøksstrategi for Lyngsalpan på høring

Besøksstrategien for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeacci er en plan for hvordan forvaltningen ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Verneområdestyret har satt følgende hovedmål: Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeacci skal opprettholdes som et område med liten grad av fysisk tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel. All ferdsel og aktivitet skal ta ...

(Publisert:15.03.2019 Sist endret:18.03.2019)

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan er vedtatt

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan landskapsvernområde er vedtatt av verneområdestyret og godkjent av Miljødirektoratet. I den praktiske og daglige forvaltningen av verneområdene vil det være et behov for en nyansering og presisering av verneforskriftene, dvs. en plan som inneholder mer detaljerte og konkrete ”kjøreregler”. Dette kalles for en forvaltningsplan og vil være et arbeidsverktøy for ...

(Publisert:11.01.2019)

Forvaltningsplan på høring

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci  skal være et hjelpemiddel for forvaltningen for å få en konsekvent og rettferdig saksbehandling. Den skal også være et hjelpemiddel for brukerne, grunneierne og andre som vil ha et innblikk i forvaltningen.

(Publisert:03.07.2018)

Brukerundersøkelser i Lyngsalpan

Svarkasse Faueldalen

Verneområdestyret gjennomførte sommeren 2017 en brukerundersøkelse i/ved landskapsvernområdet.1584 turgåere deltok i brukerundersøkelse i Lyngsalpan. Verneområdestyret har også fått gjennomført en spørreundersøkelse blant reiselivet i regionen.

(Publisert:25.05.2018)

Er det lov å fly med drone i Lyngsalpan landskapsvernområde

Reinrose med Steindalsbreen i bakkant

Kan man fly med drone i vernet natur? I de fleste verneområder og nasjonalparker er motorisert ferdsel strengt regulert, men gjelder disse regelene også for droner? Droner kan ta flotte oversiktsbilder av folk på tur, interesante objekter, og av landskapet. Men droner skaper også mye irritasjon blant folk som er på tur for å oppleve ro og fred og naturens egne lyder. Og hvordan virker egentlig ...

(Publisert:24.05.2018)

Reinsdyrene er tilbake i Lyngsalpan etter vinterbeite i Finnmark

Rein i Koppangen

Et sikkert vårtegn er at reindyrene kommer tilbake til Lyngen etter vinterbeite i Kautokeino. Mandag 23. april kom den første prammen med dyr til Koppangen.

(Publisert:26.04.2018)

Verneområdestyret på studietur i eget område

Deler av styret ved Blåisvatnet

Lyngsalpan verneområdestyre var i august på studietur i eget landskapsvernområde for å kunne gjøre seg bedre kjent i området.

(Publisert:03.01.2018)

Verneområdestyret på befaring i landskapvernområdet

Innerst i Strupen

Fredag 16. juni 2017 var Verneområdestyret på befaring i Strupen utenfor Koppangen i Lyngenfjorden. Strupen ligger like nord for Koppangen.

(Publisert:27.06.2017 Sist endret:28.06.2017)

Årets første styremøte

Verneområdestyrets første møte i 2017 holdes fredag 24. mars 2017 kl 10:00  på verneområdestyrets kontor, Strandveien 19, på Lyngseidet

(Publisert:17.03.2017)

Besøksstrategi

Verneområdestyret vedtok på møte 1. desember 2016 å utarbeide besøksstrategi for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci.

(Publisert:01.03.2017)
Vis nyhetsarkiv