Dalbotn i Lyngsdalen Foto: Oddrun SkjemstadFyret på Lyngstuva Foto: Oddrun SkjemstadVestbreen Foto: Oddrun SkjemstadKjosen Foto: John Ivar LarsenStrupen Foto: Oddrun SkjemstadRastebyfjellet Foto: John Ivar LarsenFjellrekka fra Karnes til Furuflaten Foto: John Ivar LarsenFaueldalen Foto: Oddrun SkjemstadElvevolldalen Foto: Solveig SommersethFaueldalen Foto: Oddrun SkjemstadBlåvatnet Foto: Oddrun SkjemstadSjollihytta i Kvalvikdalen Foto: Oddrun SkjemstadSørlenangen en ettermiddag i februar Foto: Oddrun SkjemstadNordlys over Goalsevarre Foto Oddrun SkjemstadFaueldalsvatnet Foto: oddrun SkjemstadNordlenangsbotn Foto: oddrun SkjemstadBilde tatt fra Storsteinnes Lyngen Foto: oddrun Skjemstad

Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci

Her finner du offentlig informasjon om et av Nord-Norges mest markante fjellområder, Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci. Verneområdet ligger på Lyngenhalvøya i Troms fylke og forvaltes av et verneområdestyre. Styret fikk delegert forvaltningsmyndigheten 8. juni 2012.


Nyheter

Forvaltningsplan Årøya landskapsvernområde

Lyngsalpan verneområdestyre har vedtatt oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning.

(Publisert:29.03.2021)

Tiltaksplan for 2021

Verneområdestyret for Lyngsalpan har oppdatert tiltaksplan. Her kan du gå inn å lese hvilke tiltak som er planlagt gjennomført.

(Publisert:17.03.2021)

Årsmelding Lyngsalpan verneområdestyre 2020

Goverdalen

Her kan du gå inn å lese rapport fra styrets arbeid i 2020.

(Publisert:17.03.2021)

Forvaltningsmyndighet for de små verneområdene i Lyngen kommune

Lyngshest i Lyngsalpan

Lyngsalpan verneområdestyre har fra 1. mai 2020 overtatt forvaltningsansvaret for de små verneområdene i Lyngen kommune.

(Publisert:04.05.2020)

Har du turbilder fra Lyngsalpan du vil dele med oss?

Verneområdestyret skal lage ny hjemmeside, brosjyre og informasjonsplakater for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci. I den forbindelse trenger vi flere bilder fra området.

(Publisert:25.02.2020 Sist endret:26.02.2020)

Nasjonalpark i Lyngsalpan?

Faueldalsvatnet

Regjeringen har i Jeløya plattformen lagt til grunn å vurdere supplering av nasjonalparkplanen. Miljødirektoratet ga derfor i november 2018, etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, fylkesmennene beskjed om å starte arbeidet med identifisering og utvelgelse av konkrete områder som er aktuelle for senere vern.

(Publisert:02.09.2019)

Besøksstrategi for Lyngsalpan vedtatt

Verneområdestyret har utarbeidet en besøksstrategi for Lyngsalpan landskapsvernområde. Strategien er en plan på hvordan forvaltningen ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Verneområdestyret har satt følgende hovedmål:  Lyngsalpan landskapsvernområde /Ittugáissáid suodjemeacci skal opprettholdes som et område med liten grad av fysisk tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel. All ...

(Publisert:02.09.2019)

Besøksstrategi for Lyngsalpan på høring

Besøksstrategien for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeacci er en plan for hvordan forvaltningen ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Verneområdestyret har satt følgende hovedmål: Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeacci skal opprettholdes som et område med liten grad av fysisk tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel. All ferdsel og aktivitet skal ta ...

(Publisert:15.03.2019 Sist endret:18.03.2019)

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan er vedtatt

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan landskapsvernområde er vedtatt av verneområdestyret og godkjent av Miljødirektoratet. I den praktiske og daglige forvaltningen av verneområdene vil det være et behov for en nyansering og presisering av verneforskriftene, dvs. en plan som inneholder mer detaljerte og konkrete ”kjøreregler”. Dette kalles for en forvaltningsplan og vil være et arbeidsverktøy for ...

(Publisert:11.01.2019)

Forvaltningsplan på høring

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci  skal være et hjelpemiddel for forvaltningen for å få en konsekvent og rettferdig saksbehandling. Den skal også være et hjelpemiddel for brukerne, grunneierne og andre som vil ha et innblikk i forvaltningen.

(Publisert:03.07.2018)
Vis nyhetsarkiv