Planer og publikasjoner

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:30.01.2014)

Forvaltningsplan

Kommunene laget i sin tid utkast til forvaltningsplan. Denne forvaltningsplanen rakk ikke å vedtas før nytt lovverk trådte i kraft i 2009 (naturmangfoldloven). Styret har begynt på arbeidet med forvaltningsplanen. Det er meldt om oppstart av arbeidet til alle grunneiere, aktuelle lag og foreninger og ulike sektormyndigheter.Det er arrangert oppstartsmøter. Styret har lagt opp til en ambisiøs ...

(Publisert:20.12.2012 Sist endret:24.01.2014)

Kronprinsregentens resolusjon

Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeachhi ble vedtatt opprettet av Kronsprinsregenten i statsråd 20.02.2004 Her kan du lese kronprinsregentens resolusjon.

(Publisert:20.12.2012)