Planer og publikasjoner

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:30.01.2014)

Forvaltningsplan

I den praktiske og daglige forvaltningenav verneoområdene er det et behov for en nyansering ig presisering av verneforskriftene, dvs. en plan som inneholder mer detaljerte og konkrete "kjøreregler". Dette er en forvaltningsplan og er et arbeidsverktøy for verneområdestyret. I forvaltningsplanene er det lagt vekt på å utdype de enkelte vernebestemmelsene og gi en samlet strategi for forvaltningen ...

(Publisert:20.12.2012 Sist endret:15.01.2019)

Kronprinsregentens resolusjon

Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeachhi ble vedtatt opprettet av Kronsprinsregenten i statsråd 20.02.2004 Her kan du lese kronprinsregentens resolusjon.

(Publisert:20.12.2012)