Kontakt


Verneområdeforvalterne er styrets administrative ressurs, og dermed redaktører av denne hjemmesiden.

   

Verneområdeforvalterne Oddrun Skjemstad  og Stine Emilie Nøding Hansen har kontor i Strandveien 17  på Lyngseidet (på skrå over veien fra rådhuset, ved biblioteket)

Henvendelser om forvaltningen av verneområdet kan rettes til verneområdeforvalterne.

Oddrun: Telefon: +47 90930802 eller e-post: fmtrods@fylkesmannen.no

Stine Emilie: +47 94881097 eller e-post fmfisenh@fylkesmannen.no

 

 

Kom gjerne også innom kontoret dersom du har noe på hjertet!!

Dokumenter som blir sendt til eller fra verneområdestyret blir arkivert hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Verneområdestyret har derfor den samme postadressen som  Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til verneområdestyret tilgjengelig gjennom offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Post og søknader til verneområdestyret sendes til:

Verneområdestyret for Lyngsalpan, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens Hus, 9815 Vadsø.

E-post: fmtfpost@fylkesmannen.no

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:03.10.2019)