Kontakt


Verneområdeforvalteren er styrets administrative ressurs, og dermed redaktør av denne hjemmesiden.

Verneområdeforvalter Oddrun Skjemstad har kontor i Strandveien 19 på Lyngseidet (på skrå over veien fra rådhuset, ved biblioteket)

Henvendelser om forvaltningen av verneområdet kan rettes til verneområdeforvalter. Telefon: +47 90930802 eller e-post: fmtrods@fylkesmannen.no

 

 

 

 

 

 

Qr-kode med kontaktinformasjon (v-card)

Kom gjerne også innom kontoret dersom du har noe på hjertet!!

Dokumenter som blir sendt til eller fra verneområdestyret blir arkivert hos Fylkesmannen i Troms. Verneområdestyret har derfor den samme postadressen som  Fylkesmannen i Troms. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til verneområdestyret tilgjengelig gjennom offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Post og søknader til verneområdestyret sendes til:

Verneområdestyret for Lyngsalpan, Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø

E-post: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:31.10.2016)