Nyheter

Besøksstrategi for Lyngsalpan på høring

Besøksstrategien for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeacci er en plan for hvordan forvaltningen ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Verneområdestyret har satt følgende hovedmål: Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeacci skal opprettholdes som et område med liten grad av fysisk tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel. All ferdsel og aktivitet skal ta ...

(Publisert:15.03.2019 Sist endret:18.03.2019)

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan er vedtatt

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan landskapsvernområde er vedtatt av verneområdestyret og godkjent av Miljødirektoratet. I den praktiske og daglige forvaltningen av verneområdene vil det være et behov for en nyansering og presisering av verneforskriftene, dvs. en plan som inneholder mer detaljerte og konkrete ”kjøreregler”. Dette kalles for en forvaltningsplan og vil være et arbeidsverktøy for ...

(Publisert:11.01.2019)

Forvaltningsplan på høring

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci  skal være et hjelpemiddel for forvaltningen for å få en konsekvent og rettferdig saksbehandling. Den skal også være et hjelpemiddel for brukerne, grunneierne og andre som vil ha et innblikk i forvaltningen.

(Publisert:03.07.2018)
Vis nyhetsarkiv