Nyheter

Brukerundersøkelser i Lyngsalpan

Svarkasse Faueldalen

Verneområdestyret gjennomførte sommeren 2017 en brukerundersøkelse i/ved landskapsvernområdet.1584 turgåere deltok i brukerundersøkelse i Lyngsalpan. Verneområdestyret har også fått gjennomført en spørreundersøkelse blant reiselivet i regionen.

(Publisert:25.05.2018)

Er det lov å fly med drone i Lyngsalpan landskapsvernområde

Reinrose med Steindalsbreen i bakkant

Kan man fly med drone i vernet natur? I de fleste verneområder og nasjonalparker er motorisert ferdsel strengt regulert, men gjelder disse regelene også for droner? Droner kan ta flotte oversiktsbilder av folk på tur, interesante objekter, og av landskapet. Men droner skaper også mye irritasjon blant folk som er på tur for å oppleve ro og fred og naturens egne lyder. Og hvordan virker egentlig ...

(Publisert:24.05.2018)

Reinsdyrene er tilbake i Lyngsalpan etter vinterbeite i Finnmark

Rein i Koppangen

Et sikkert vårtegn er at reindyrene kommer tilbake til Lyngen etter vinterbeite i Kautokeino. Mandag 23. april kom den første prammen med dyr til Koppangen.

(Publisert:26.04.2018)
Vis nyhetsarkiv