Besøksstrategi for Lyngsalpan på høring

Besøksstrategien for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeacci er en plan for hvordan forvaltningen ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Verneområdestyret har satt følgende hovedmål: Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeacci skal opprettholdes som et område med liten grad av fysisk tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel. All ferdsel og aktivitet skal ta hensyn til sårbart plante og dyreliv.

Man skal gjennom besøksforvaltning gi gode opplevelser til besøkende, bidra til lokal verdiskapning og forståelse for, og stolthet over, verneverdiene i Lyngsalpan.

Besøksstrategien for Lyngsalpan er faglig godkjent av Miljødirektoratet og legges nå på høring. Verneområdestyret håper på mange nyttige innspill til arbeidet. 

Frist for å komme med innspill til strategien settes til 29. april 2019.

Her kan du gå inn og se utkast til strategi.

Høringen annonseres også i Nordlys og Framtid i nord.

Innspill til planen sendes til 

Verneområdestyret for Lyngsalpan

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens hus

9815 VADSØ

eller på e-post til fmtf@fylkesmannen.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til verneområdeforvalter, Oddrun Skjemstad på epost: fmtrods@fylkesmannen.no eller telefon: 77642218 eller mobil: 90930802

(Publisert:15.03.2019 Sist endret:18.03.2019)