Besøksstrategi for Lyngsalpan vedtatt

Verneområdestyret har utarbeidet en besøksstrategi for Lyngsalpan landskapsvernområde. Strategien er en plan på hvordan forvaltningen ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Verneområdestyret har satt følgende hovedmål:  Lyngsalpan landskapsvernområde /Ittugáissáid suodjemeacci skal opprettholdes som et område med liten grad av fysisk tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel. All ferdsel og aktivitet skal ta hensyn til sårbart plante- og dyreliv. Man skal gjennom besøksforvaltning gi gode opplevelser til besøkende, bidra til lokal verdiskapning og forståelse for, og stolthet over, verneverdiene i Lyngsalpan. Delmål: Sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv, gi besøkende gode opplevelser gjennom høy kvalitet på innfallsporter og annen tilrettelegging, bidra til å unngå konflikter mellom besøkende og beitebrukerne, gi besøkende mulighet til å oppleve stillhet og ro i Lyngsalpan, øke kompetansen om verneområdet til brukere og besøkende – få frem stolthet og begeistring

Besøksstrategien ble endelig vedtatt av Miljødirektoratet i brev av 24. juli 2019

Her kan du gå inn å lese den vedtatte besøksstrategien. 

(Publisert:02.09.2019)