Besøksstrategi

Verneområdestyret vedtok på møte 1. desember 2016 å utarbeide besøksstrategi for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci.

Formålet med dette arbeidet er å øke kvaliteten på besøksforvaltningen i landskapsvernområdet. Dette for å ivareta naturverdiene, gi bedre opplevelser for brukerne og økt mulighet for lokal verdiskapning. Verneområdestyret skal gjennom prosessen sørge for en samkjøring mellom merkevarestrategien for Norges nasjonalparker og utvikling av felles besøksforvaltning og besøksstrategi i landskapsvernområdet.

Her kan du lese prosjektplan for arbeidet.

(Publisert:01.03.2017)