Brukerundersøkelser i Lyngsalpan

Svarkasse Faueldalen
Svarkasse Faueldalen , Foto: Oddrun Skjemstad

Verneområdestyret gjennomførte sommeren 2017 en brukerundersøkelse i/ved landskapsvernområdet.1584 turgåere deltok i brukerundersøkelse i Lyngsalpan.

Verneområdestyret har også fått gjennomført en spørreundersøkelse blant reiselivet i regionen.

Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde har gjennomført en brukerundersøkelse blant besøkende i Lyngsalpan. Turgåerne ble invitert til å svare på spørreskjema som de fant i «svarkasser» som var plassert ut langs stien på de viktigste innfallsportene til området. Liknende brukerundersøkelser gjennomføres i en lang rekke andre norske nasjonalparker og landskapsvernområder, som ledd i en nasjonal innsats for å styrke besøksforvaltningen i verneområdene fram mot 2021. Oslo Economics og Dosent Ole Jakob Sørensen ved Nord Universitet har analysert dataene fra spørreundersøkelsen og utarbeidet en rapport på oppdrag fra verneområdestyret.

1584 turgåere deltok i brukerundersøkelsen i løpet av sommermånedene i 2017 mens svarkassene sto ute. Undersøkelsen viser at over en tredjedel av respondentene i Lyngsalpan landskapsvernområde bor i enten Balsfjord, Lyngen, Storfjord eller Tromsø. Nesten 50 prosent kom fra utlandet, fra totalt 27 land utenom Norge. Det var størst andel tyskere og finner blant utlendingene, med 27 prosent av totalen. 49 prosent av de besøkende hadde aldri besøkt Lyngsalpan før.

Turgåerne var etter undersøkelsen å dømme i hovedsak fornøyd med tilretteleggingen for friluftsliv i Lyngsalpan. Mange trekkes nok også til området fordi det er lite tilrettelagt og framstår som vilt. Det er det tradisjonelle turfriluftslivet og muligheten til å ferdes i et særegent naturlandskap som trekker besøkende til Lyngsalpan.

Forbedringspotensialet for tilretteleggingen i Lyngsalpan ligger ifølge mange av de besøkende i å gi mer informasjon om ferdsel i området sommerstid, blant annet med turforslag. Dessuten er det et ønske om tilrettelegging med parkeringsplasser, søppelkasser og toaletter ved innfallsportene til de mest populære turområdene. Tydeligere merking av stiene er også velkomment, med tanke på at såpass mange besøker Lyngsalpan for første gang, og mange fra utlandet og med mindre forkunnskap om norske turfriluftslivtradisjoner.

Verneområdestyret skal bruke resultatene fra undersøkelsen i utarbeidelsen av en besøksstrategi for verneområdet.

Her kan du gå inn å lese rapporten etter undersøkelsen.

Verneområdestyret fikk også gjennomført en spørreundersøkelse blant reiselivsbedriftene i regionen. Denne undersøkelsen ble gjort i et samarbeid med Nasjonalpark- og verneområdestyrene lenger nord i fylket. Undersøkelsen ble gjennomført av Syttigradernord AS.

Her kan du lese rapporten etter undersøkelsen blant reiselivsbedriftene

(Publisert:25.05.2018)