Forvaltningsplan på høring

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci  skal være et hjelpemiddel for forvaltningen for å få en konsekvent og rettferdig saksbehandling. Den skal også være et hjelpemiddel for brukerne, grunneierne og andre som vil ha et innblikk i forvaltningen.

Utkast til forvaltningsplan legges nå på høring, og vi håper å få mange nyttige innspill til forvaltingen av området. 

Frist for å komme med innspill til planen settes til 1. oktober 2018

Her kan du gå inn å se planutkastet.

Planutkastet vil også legges i kommuneadministrasjonen i de fire kommunene, Lyngen, Tromsø, Storfjord og Balsfjord fra og med uke 28.

Innspill til planen sendes til

Verneområdestyret for Lyngsalpan 

Fylkesmannen i Troms

Pb 6105

9291 Tromsø

eller på e-post til: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no (merkes sak 17/2229) 

Eventuelle spørsmål kan rettes til verneområdeforvalter, Oddrun Skjemstad på epost: fmtrods@fylkesmannen.no eller telefon: 77642218 

(Publisert:03.07.2018)