Forvaltningsplanen for Lyngsalpan er vedtatt

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan landskapsvernområde er vedtatt av verneområdestyret og godkjent av Miljødirektoratet.

I den praktiske og daglige forvaltningen av verneområdene vil det være et behov for en nyansering og presisering av verneforskriftene, dvs. en plan som inneholder mer detaljerte og konkrete ”kjøreregler”. Dette kalles for en forvaltningsplan og vil være et arbeidsverktøy for verneområdestyret.

Forvaltningsplanen skal:

Være et hjelpemiddel for å realisere formålet med vernet av landskapsvernområdet

Være et redskap for å avveie brukerinteresser gjennom praktisering av verneforskriften

Bidra til å avklare og konkretisere hva som kan tillates av ulike aktiviteter og tiltak i landskapsvernområdet.

Her kan du gå inn å lese forvaltningsplanen for landskapsvernområdet

(Publisert:11.01.2019)