Forvaltningsmyndighet for de små verneområdene i Lyngen kommune

Lyngshest i Lyngsalpan
Lyngshest i Lyngsalpan, Foto: Ellen Helsing

Lyngsalpan verneområdestyre har fra 1. mai 2020 overtatt forvaltningsansvaret for de små verneområdene i Lyngen kommune.

Lyngen kommunestyre vedtok på møte 13. februar å si fra seg forvaltningsansvaret for de små verneområdene i kommunen. Kommunestyret ønsket samtidig at verneområdestyret skulle overta forvaltningen. Lyngsalpan verneområdestyre vedtok i møte 17. mars 2020 at de ønsket forvaltningsansvaret for de små områdene.

Forvaltningsmyndigheten er i brev fra Miljødirektoratet av 14.4.2020 delegert til Lyngsalpan verneområdestyre. 

Her kan du lese delegeringsbrevet.

Her er verneområdestyrets oppdaterte vedtekter.

(Publisert:04.05.2020)