Forvaltningsplan Årøya landskapsvernområde

Lyngsalpan verneområdestyre har vedtatt oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning.

Her kan du lese oppstartsmeldingen for arbeidet. Frist for å komme med innspill til oppstartsmelding er satt til 1. mai 2021. Vi håper å få mange gode innspill til arbeidet. Ta kontakt på e-post: fmtrods@statsforvalteren.no  eller på telefon

Det ble arrangert oppstartsmøte på teams, mandag 22. mars. Under her kan du lese presentasjon og referat fra møtet.

Presentasjon

Oppstartsmøte 22. mars 2021

(Publisert:29.03.2021)