Rapport for 2015

Verneområdestyret har utarbeidet en rapport over aktiviteter i styrets regi for 2015.

Her kan du lese rapporten for 2015.

Statens naturoppsyn (SNO) har også utarbeidet en rapport for deres aktivitet i landskapsvernområdet i 2015. Her kan du lese SNO sin rapport.

(Publisert:15.04.2016)