Reinsdyrene er tilbake i Lyngsalpan etter vinterbeite i Finnmark

Rein i Koppangen
Rein i Koppangen, Foto: Oddrun Skjemstad

Et sikkert vårtegn er at reindyrene kommer tilbake til Lyngen etter vinterbeite i Kautokeino. Mandag 23. april kom den første prammen med dyr til Koppangen.

Ittunjárga/Rendalen reinbeitedistrikt har sommerbeite på den nordlige delen av Lyngsalpan og i år benyttet de trailer og båt under flyttinga. Dyrene ble fraktet i trailer fra Kautokeino til Kvænangen og båt/pram derfra.

Reinsdyrene er ekstra sårbare nå på våren. Det ligger fortsatt en del snø i marka og simlene er drektige og nærmer seg kalving. Dersom man treffer på rein på beite, gjør dette: Vi hensyn ved å gå utenom eller forholde deg rolig slik at de får dra videre i sitt eget tempo. 

Det minnes også om båndtvang for hunder fra 1. april. En hund kan bevege seg over store områder og kan dermed forstyrre reinflokken betydelig.

Film fra Koppangen 23. april 2018 

(Publisert:26.04.2018)