Samling for styrene i Troms gjennomført

4. og 5. april ble det arrangert regional samling for nasjonalpark- og verneområdestyrene i Troms.  Samlingen ble gjennomført fra lunsj til lunsj på Bardufosstun. Det var tilsammen ca 40 deltakere som fulgte programmet på dagtid og nesten alle deltakerne var også med på en tur til Polar Park med omvisning, middag og kulturelt innslag på kvelden.

Etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2015 er det valgt inn flere nye representanter til styrene. Samlingen var et ledd i opplæring av de nye representantene, samt en arena for utveksling av erfaringer og diskutere konkrete saker. Styrene har ytret ønske om at det gjennomføres årlige regionale samlinger. Denne samlingen var den tredje i rekken.

Fylkesmannen i Troms har ansvar for opplæring av styrene og var godt representert. Miljøverndirektør Evy Jørgensen fortalte blant annet litt om forholdet mellom Fylkesmannen, Styrene og forvalteren. Miljødirektoratet hadde gjennomgang av naturmangfoldloven og forvaltning av verneforskriftene. Statens naturoppsyn (SNO) hadde en gjennomgang av bestillingsdialogen. Statskog var også represenatert som en svært stor grunneier i mange av nasjonalparkene. Alt i alt var det en vellykket samling.

Styrene samlet på Bardufosstun

(Publisert:15.04.2016)