Tellematte lagt ned i stien til Steindalsbreen

Steindalsbreen
Steindalsbreen, Foto: Oddrun Skjemstad

Verneområdestyret har i samarbeid med SNO fått lagt ned en tellematte på stien opp til Steindalen. Dette er et ledd i at det skal utarbeides en besøksstrategi som en del av forvaltningsplanen. For å få en liten oversikt over hvor mange som besøker området settes det ut besøkstellere og selvregistreringskasser på utvalgte steder i, og i nærheten av, landskapsvernområdet. Nedgraving av tellematte

Det er også satt opp en optisk teller på stien til Blåisvatnet i Sørlenangsbotn. Denne telleren kan forvaltningen følge via internett. 

I Steindalen er det også satt ut en geologisti. Underveis på turen opp til Steindalsbreen kan man lese seg opp på dalens geologi. Fenomenet er tatt bilde av og plassert slik at man kan finne det igjen i naturen. Informasjonen på disse skiltene er på norsk, engelsk, samisk og finsk.

Geologisti i Steindalen

I Steindalen kan man gå helt opp til breen, og man kan følge breens tilbakegang siden 1992. Det har opp gjennom årene blitt satt ned skilt ved brefoten slik at man kan se hvordan breen har krympet.

Isens tilbaketrekning

Steindalen og Storeng trim har ei hytte i Steindalen. Denne hytta kan man leie av dem. Det er mange sengeplasser og flott beliggenhet på hytta.- Det vil i løpet av sommeren også settes opp et nytt utedo ved hytta. Utedoet vil være åpent for alle som ferdes i området.

Steindalshytta

Steindalen er en flott dal å gå i. Det tar ca to timer å gå fra parkeringen og inn til breen og du går i et flott område med mye interessant kvartærgeologi.

(Publisert:07.07.2016)