Styremøte 20. mai 2016

Fredag 20. mai skal verneområdestyret ha møte på Ima tursenter i Steindalen, Storfjord. Saker som skal behandles er blant annet søknad om bygging av nytt utedo og oppbygging av gapahuken som ble tatt av vind ved Steindalshytta og spørsmål om evt. oppgradering av landskapsvernområdet til nasjonalpark.

Her kan du se fullstendig møteinnkalling med sakspapir.

(Publisert:13.05.2016)