Tiltaksplan 2017

Hvert år blir forvaltningen tildelt midler for å styreke og ivareta naturverdiene i området. Dette er midler som skal gå til investering, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging, samt anskaffelser av nødvendig utstyr for å fremme verneformålet.Størrelsen på potten avhenger av innmeldt behov fra verneområdestyret.

Verneområdestyret har i styremøte den 1. desember vedtatt tiltaksplan for 2017. Tiltaksplanen er et viktig 4 årig verktøy som er et vedlegg til forvaltningsplanen. Tiltaksplanen rulleres årlig. Her kan du gå inn å lese tiltaksplanen for 2017 - 2021.

(Publisert:21.12.2016)