Verneområdestyret konstituert

Lyngsalpan verneområdestyre hadde 5. april sitt første styremøte etter kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Kommunene og Fylkeskommunen valgte sine representanter etter valget og meldte inn til Miljødirektoratet. 

Miljødirektoratet har i brev av 29.02.2016 oppnevnt følgende medlemmer til styret:

Lyngen kommune: Sølvi Jensen, vara Dan Håvard Johnsen

Storfjord kommune: Knut Jentoft, vara Solveig Sommerseth

Balsfjord kommune: Gunda Johansen, vara Odd Ronald Nilsen

Tromsø kommune:  Anni Skogman, vara Stein Valkoinen

Troms fylke: Nils Einar Samuelsen, vara Line Fusdahl

Sametinget (til 2017) Hilde Marie Larsen, vara Inger Heiskel

Sametinget (til 2017) Audun Johnsen, vara Rolf Johansen

Verneområdestyret konstituerte seg på møtet.

Leder: Sølvi Jensen

Nestleder: Anni Skogman

Arbeidsutvalg: Sølvi Jensen, Anni Skogman og Audun Johnsen

Her kan du gå inn å lese hele møteprotokollen. I tillegg til konstituering av styret var blant annet høring på to småkraftverk i randsonen til verneområdet diskutert, opprettelse av organisasjonsnummer, tildeling av midler i 2016.

(Publisert:15.04.2016)