Verneområdestyret på befaring i landskapvernområdet

Innerst i Strupen
Innerst i Strupen, Foto: Oddrun Skjemstad

Fredag 16. juni 2017 var Verneområdestyret på befaring i Strupen utenfor Koppangen i Lyngenfjorden. Strupen ligger like nord for Koppangen.

 

Det var tidligere fast bosetting i Strupen. 1. juledag 1904 ble imidlertid bolighuset i Strupen tatt av isskred. Familien flyttet da vekk fra Strupen og siden da har det ikke vært fast bosetting der ute.

Gamle tufter

Man kan enda se tuftene etter husene i Strupen.

Det har også vært tatt ut is fra Strupenbreen. Uttak av is tok til på grunn av at engelskmenn omkring 1870-tallet startet linefiske fra motoriserte fartøy utenfor Vesterålen. De trengte is til håndtering og transport av fisken. Denne isen hentet de fra Strupenbreen. De bygde en kai og la en skinnegang fra breen til sjøen. Dette uttaket ble ikke drevet i så mange år for fiskeriene var ikke økonomisk bærende. Isuttaket stoppet opp og de solgte kaia til Giæver i Jøvik, og kaia står fortsatt der. I Strupen kan man tydelig se hvor "jernbanen" gikk.

Rester av den gamle "jernbanen"

Deler av veien/sporet begynner å gro ned av vegetasjon:

(Publisert:27.06.2017 Sist endret:28.06.2017)