Verneområdestyret på studietur i eget område

Deler av styret ved Blåisvatnet
Deler av styret ved Blåisvatnet, Foto: Ved Blåisvannet

Lyngsalpan verneområdestyre var i august på studietur i eget landskapsvernområde for å kunne gjøre seg bedre kjent i området.

Deler av Verneområdestyret møttes i Sørlenangsbotn den 22/8 2017 for å sammen gå til Aspvatnet og Blåisvatnet. Med på turen til Aspevatnet og Blåisvatnet var også doktorgradstipendiat, Inga Skavhaug. Det ble først gått opp til gapahuken ved Aspevatnet. Her ble det sett på brua over Botnelva og merkingen som er gjort langs stien. Stien ble lagt om da parkeringsplassen i Botn ble oppgradert for å unnga konflikt med samlegjerdet til reindrifta. Det ser ut til at styret har lyktes med strategien om å legge om stien. Ny og robust sti har blitt etablert i et område som tåler stor ferdsel. Ved Aspevatnet er det ei Fysakbok og grendelaget har satt ut en gapahuk. Området benyttes mye av både lokalbefolkning og tilreisende.

Fra samme utgangspunkt kan man også gå til Blåisvatnet. Her går det meste av stien i et robust landskap, men en liten del av stien går over ei lita myr. Besøket til Blåisvatnet og ferdselen langs denne stien har økt betraktelig i løpet av de siste årene. Det står en pyroteller ved stien og den har registrert ca 7000 passeringer i løpet av barmarkssesongen, med et daglig gjennomsnitt på 45. Det har blitt en del slitasje på den delen av stien som går over myra. Verneområdestyret fikk se hvordan stor ferdsel kan skade vegetasjonen. Det ble bestemt at det skal legges kraftige klopper over myrpartiet for å skåne området mot mere skade. Kloppene skal legges ut våren 2018. Det er i tillegg til pyrotelleren også en besøkskasse på stien.

Like innenfor vernegrensen Sørlenangsbotn, turkasse

Sommeren 2017 har også verneområdestyret gjennomført en brukerundersøkelse i, og ved, landskapsvernområdet. Det har blant annet stått en besøkskasse i området ved Sørlenangsbotn. Plassering av kassen har dekket både stien til Aspevatnet og til Blåisvatnet. Det kom inn ca 300 svar i denne kassen. Verneområdestyret var med og så på plassering av kassen og hvordan den fungerte i praksis.

Besøkskasse Sørlenangsbotn

En liten rast på tur til Blåisvatnet

Etter turen til Aspevatnet og Blåisvatnet gikk turen til Lyngen tur- og havfiske i Nordlenangen hvor vi hadde bestilt middag og overnatting.

Etter middag hadde doktorgradsstipendiat Inga Skavhaug et dybdeintervju med verneområdestyret før vi tok kveld.

Onsdag 23/8 var det Lyngstuva som sto for tur. Her har verneområdestyret laget ny parkeringsplass med toalett. I tillegg har det vært et samarbeid med Troms fylkeskommune om merking og skilting av en del av kulturminnene i området. Det har også vært en besøkskasse i forbindelse med brukerundersøkelsen i dette området. Det kom inn ca 300 svar i denne kassen også. Det tyder på at det også er mye ferdsel langs stien utover mot Lyngstuva.

Ved vernegrensa Lyngstuva

Ferden gikk helt ut til spissen av Sørklubben hvor det står et fyr og en gammel fyrvokterbu. Denne bua er i svært enkel standard, men koselig og et fint krypinn når det blåser som værst der ute.

Utsikt mot fyret og fyrvokterbua

 Infoplakat med Lyngstuvas betydning opp gjennom årene er satt opp på fyrvokterbua

Etter turen til Lyngstuva ble det kjørt til Koppangen hvor vi hadde bestilt middag i lavvoen og overnatting hos Koppangen brygger.

Torsdagen skulle egentlig styret på befaring i Lyngsdalen for å se på to bruer som er bygd i et samarbeid mellom verneområdestyret, Furuflaten IL og Furuflaten bygdelag. På grunn av stort frafall i styret ble denne turen avlyst. Det skulle også være et folkemøte på Furustua på kvelden, men det var kun 1 person som stilte så det ble svært amputert. Styret fikk imidlertid gjort seg bedre kjent i eget område og sett en del av de tiltakene som de har vedtatt.

(Publisert:03.01.2018)