Styret

Styremøte 23.8.2014
Styremøte 23.8.2014

Verneområdestyret er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci. Styret er gitt myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62.

Medlemmene i verneområdestyret består av lokale og regionale politikere, samt representanter fra Sametinget. De kommunale og fylkeskommunale representantene er valgt for perioden 2016 - 2019, mens de samiske representantene er valgt for perioden 2014 - 2017.

Under her er en oversikt over medlemmene i styret:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
Leder Sølvi Jensen Dan Håvard Johnsen Lyngen kommune
Nestleder Anni Skogman Stein Valkoinen Tromsø kommune
Styremedlem Knut Jentoft Solveig Sommerseth Storfjord kommune
Styremedlem Gunda Johansen Odd Ronald Nilsen Balsfjord kommune
Styremedlem Hilde Marie Larsen Inger Heiskel Sametinget
Styremedlem Audun Johnsen Rolf Johansen Sametinget
Styremedlem Nils Einar Samuelsen Line Fusdahl Troms Fylkeskommune
(Publisert:11.10.2012 Sist endret:15.04.2016)

Vedtekter

Vedtektene setter rammen for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltingsmyndighet.

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:29.10.2015)

Møtekalender 2016

Tirsdag 5. april, Bardufosstun Torsdag 20. mai, Ima tursenter Storfjord  Onsdag 14/9 - fredag 16/9 - studietur med styremøte Torsdag 1. desember, Tromsø

Styredokumenter

Her finner du sakdokumenter og protokoller fra styremøter og arbeidsutvalgsmøter

(Publisert:30.01.2013)

Reiseregninger mm

Under her kan du bl.a.  finne skjema for reiseregning og møtegodtgjørelse: Reiseregning, Statens blankett Skjema for møtehonorar Om møtegodtgjørelse mm

(Publisert:18.04.2013 Sist endret:06.01.2014)

Faglig rådgivende utvalg

Styret skal samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt faglig rådgivende utvalg. Et slikt rådgivende utvalg kan bestå av grunneiere, offentlig oppnevnte organer som friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, næringsliv og næringsorganisasjoner.

(Publisert:10.10.2013 Sist endret:05.11.2014)