Faglig rådgivende utvalg

Styret skal samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt faglig rådgivende utvalg. Et slikt rådgivende utvalg kan bestå av grunneiere, offentlig oppnevnte organer som friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, næringsliv og næringsorganisasjoner.

Utvalget skal ha en reel rolle i forvaltningsarbeidet og styret vil kunne rådføre seg med utvalget i enkeltsaker. Det legges opp til minst ett årlig møte mellom styret og det rådgivende utvalget.

Følgende er med i det rådgivende utvalget til nå:

Grunneierorg.  Oddmund Iversen, Arve Beck 

Troms bonde- og småbrukarlag, Ivar Jørgensen

Troms bondelag, Unni Hellebø Andreassen

Ishavskysten friluftsråd, Tine Marie Hagelin 

Rendalen reinbeitedistrikt, Berit Anne Oskal Kemi 

Lyngsdalen/Lakselvdalen reinbeitedistrikt, Henrik H. Gaup 

Tromsø kommune, Bo Eide 

Balsfjord kommune, Ylva Sneve  

Lyngen kommune,  Daniel Høgtun

Storfjord kommune, Marit Figenschau

Reiselivsselskap: Visit Lyngenfjord

Naturvernforbundet: Ingunn Rivertz Vatne

Troms fylkeskommune: Dag Magnus Andreassen

Flere deltakere er invitert med. Noen av disse har takket nei og andre har ikke kommet med tilbakemelding. Det åpnes for at også andre kan inviteres til utvalget ved behov.

(Publisert:10.10.2013 Sist endret:07.11.2018)

Møter i faglig rådgivende utvalg

Her vil presentasjoner og informasjon om arbeidet i rådgivende utvalg legges:

(Publisert:15.10.2013 Sist endret:14.11.2014)